Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättelser

Skapad 2020-11-26 20:34 i Vreta kloster skola Linköping
Skriva berättelser med "röd tråd"
Grundskola 1 – 3 Svenska
Du ska lära dig att skriva olika sorters berättelser, ensam och tillsammans med andra. Du ska få öva på skriva en berättelse som består av inledning, händelseförlopp och avslutning. Du ska få öva på att skriva med hela meningar som bildar en sammanhängande text.

Innehåll

Syftet med undervisningen/ Det långsiktiga målet:

Eleven ska utveckla kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.  

Målet med arbetsområdet är:

  • Du är med och skapar berättelser tillsammans med andra.
  • Du vet att en berättelse består av inledning, händelse och avslutning.
  • Du ritar bilder till dina berättelser.
  • Du skriver berättelsen på dator och papper

Bedömning

Din förmåga att:

 • Skriva berättelser med inledning, händelseförlopp och avslutning.
 • Använda stor bokstav och punkt.
 • Skriva berättelsen på dator och papper.

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

  • Prata om olika sorters berättelser, vad de kännetecknas av. diskutera runt uppbyggnad av en berättelse,
  • Skriva gemensamma berättelser.
  • Gå igenom en berättelses uppbyggnad: inledning, handling och avslutning ute och inne.
  • Använda  drama för att förstå en berättelses uppbyggnad .
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav och punkt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: