Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hedeby väskan åk4

Skapad 2020-11-26 23:20 i Växthusets skola Uppsala
Eleverna ska skapa en fantasifull viking väska med estetiska former, mönster och färg.
Grundskola 4 Slöjd Teknik
Det ska bli ett samarbete med trä- och textilslöjd samt teknik. Eleverna ska skapa en fantasifull viking väska med estetiska former, mönster och färg.

Innehåll

Arbetsområdets syfte

 Syfte

- Utveckla elevens förmåga att omsätta teori till praktik.

- Utveckla slöjdsäkerhet, hantverksskicklighet noggrannhet.

- Utveckla självständighet och problem lösningsförmåga.

- Utveckla ansvarstagande

- Utveckla kreativitet och fantasi.

- Utveckla utvärdering av sig själv och sitt arbete.

 

Mål

- Att eleven visar prov på en kunskap om hur instruktionen tolkas.

- Att eleven visar prov på en slöjd säkerhet, hantverksskicklighet och noggrannhet i sitt arbete.

- Att eleven uppvisar en förmåga till en självständigt planera och på ett konstruktivt sätt lösa uppgifter.

- Att eleven tar eget ansvar i sitt lärande och planerande av slöjdprocessen.

- Att eleven visar prov på motivation och kreativt skapande utifrån erfarenhet och intresse.

- Att eleven kan reflektera och bedöma arbetsprocessen och slöjdalstret.

Bedömning

Din slöjdprocess och ditt färdiga resultat kommer att bedömas enligt arbetsområdets kunskapsmatris, hur du deltagit i gemensamma moment samt arbetat praktiskt på lektionerna.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: