Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i närområdet

Skapad 2020-11-27 06:58 i 062891 Förskolan Dartanjangs gata 1 Stockholm Bromma
Förskola
Tillsammans med barnen vill vi upptäcka matematik. Använda oss av matematiska begrepp, låta barnen använda sig av material och andra medel för att jämföra, sortera, klassificera och se mönster och form, som är grundläggande i matematiken. Att uppmärksamma matematiken i vardagen ger det möjlighet för oss vuxna att göra barn medvetna om samband och mönster i omgivningen. Vilka är värdefulla erfarenheter och då även möjligheter att förstå matematikens innebörd och användningsmöjligheter.

Innehåll

Pinnar är spännande!

Varje gång vi rör oss ute i närområdet så hittar barnen pinnar och går oftast runt med dem i handen.

De mäter, jämför, slår med dem mot andra föremål och ritar med dem på marken. 
Utifrån barnens intresse för pinnar skapade vi matematiska uppdrag som vi använde oss i undervisningen.

Se uppdragen under uppgifter! 

Uppgifter

 • Uppdrag 1

 • Uppdrag 2

 • Uppdrag 3

 • Uppdrag 4

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: