Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växjö Montessoriskola, LegiLexi, Åk 1-3

Skapad 2020-11-27 09:39 i Växjö Montessoriskola Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig att läsa ordentligt under lågstadiet i svenska skolan. Att kunna läsa är en grundförutsättning för fortsatt lärande och ett fundament för demokrati, välfärd och internationell konkurrenskraft. Källa: www.legilexi.org

Innehåll

Tre gånger under läsåret genomförs testerna i LegiLexi. 

Matriser

Sv SvA
Alsike skola, LegiLexi, Åk 1-3

Läsförkunskaper

Målnivå VT åk 1
Målnivå VT åk 2
Målnivå VT åk 3
Fonologisk medvetenhet
Bokstavskunskap

Avkodning

Målnivå VT åk 1
Målnivå VT åk 2
Målnivå VT åk 3
Ortografisk avkodning
Alfabetisk avkodning

Språkförståelse

Målnivå VT åk 1
Målnivå VT åk 2
Målnivå VT åk 3
Ordförråd
Hörförståelse

Läsförståelse

Målnivå VT åk 1
Målnivå VT åk 2
Målnivå VT åk 3
Kort text
Lång text
Faktatext
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: