Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krea-Tiva

Skapad 2020-11-27 09:58 i Dibber Kottebo Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Under december månad kommer vi fokusera på skapande och kreativitet kopplat till temat skogen och vårt pågående projekt - herr pinneman.

Innehåll

Undervisningsplanering 

vi siktar mot att uppnå följande två läroplansmål:

- Ge barnen förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga.

- Utbildningen ska ge möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer.

 

För att vi ska kunna uppnå de utvalda läroplansmålen kommer vi fortsatt att utgå ifrån vårt levande projekt om herr pinneman. December månad och kreativa kommer att knyta ihop säcken på mysteriet om den försvunna familjefadern herr pinneman. Vi kommer att utnyttja det faktum att det är juletider och låta kreativa ta stor plats i december månad genom att bygga vår planering på olika estetiska uttrycksformer.

 

Vi fortsätter som sagt att följa herr pinnemans äventyr och utgår från vad som händer honom vecka för vecka med större fokus på kreativitet, estetiska uttrycksformer och fantasi. Undervisningen kommer innehålla experiment, skapande med naturmaterial i ateljén, sång och musik samt teater.  Vi siktar på att avrunda projektet vid Lucia firandet med en stor fest då herr pinneman äntligen kommer hem igen. Kvarstående dagar av december får temat skogen ta mer plats inom lärovännens kreativas område.

 

Undervisningen är för alla barn i gruppen men kommer att ske en hel del i mindre grupper. När det kommer till skapande och experiment är grupper om 5 barn att rekommendera.

 

Planeringen görs varje vecka av Emma. Övriga pedagoger ansvarar för att ta del av planeringen som läggs ut som reflektionsinlägg under detta dokument.Planeringen för veckan finns tillgänglig senast fredag veckan innan, övriga pedagoger behöver ha framförhållning för att vara väl insatta i vad de förväntas göra samt vilket material som behövs för att genomföra undervisningen. Planeringen presenteras för barnen genom veckobrev med nya uppdrag och uppgifter från fru pinne. Vid samlingarna får barnen ta del av dagens upplägg och det ges tid och utrymme för diskussion och reflektion från barnen kring vårt projekt. Veckobrevet skickas via teams till övriga pedagoger, där Fia ansvarar för att få det utskrivet så att det kan presenteras för barnen vid fruktstunden varje tisdag.

 

Vi önskar kunna ge barnen en glädjande december månad där de får bejaka sina kreativa sidor.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: