Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön flagg

Skapad 2020-11-27 10:12 i Skogsbackens Förskola Fristående förskolor
Förskola
Planen för Grön Flagg 20/21. Målområden och arbetssätt.

Innehåll

RÖRELSE

Livsstil & Hälsa
Vad

Vi vill väcka intresse och glädje för rörelse i olika former. På ett lekfullt och lustfyllt sätt ska alla barn våga och kunna delta i olika fysiska aktiviteter utefter sina förutsättningar.

Varför

Vi vill tidigt skapa ett grundläggande behov av rörelse samt att barnen ska få en ökad förståelse för hur fysisk aktivitet bidrar till såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande. Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Barn som rör på sig utvecklar sin kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga.

Hur

Vi kommer schemalägga rörelseaktiviteter som rytmik, dans, bollek, gymnastik och hinderbanor i olika former, både utomhus och inomhus. Vid minst ett par tillfällen varje vecka går vi på promenad till skogen och annan närmiljö, vilket innebär rika möjligheter till rörelse och motorisk träning i olika former.

Delaktighet och inflytande

Aktiviteterna tar sin utgångspunkt i det barnen visar intresse för. Kartläggning av barngruppens intresseområden och behov ligger till grund för vilka typer av aktiviteter som introduceras i verksamheten. Vi pedagoger utvecklar de olika aktiviteterna vidare och ser till att varje barn utmanas utifrån sina individuella förutsättningar och önskemål. Vi pedagoger finns även med nära för att fånga upp och spinna vidare på spontana rörelsemoment som uppstår i den fria leken.

Hållbar utveckling

Om man redan tidigt grundlägger en god fysisk hälsa med fysisk aktivitet som vana, så tror vi att detta ger friskare individer. Individer som på ett bättre sätt kan bidra till, och ta ett större ansvar att som vuxna vara med och skapa ett hållbart samhälle ur såväl social som ekonomisk synvinkel.

2

MAT OCH MÅLTIDSPEDAGOGIK

Livsstil & Hälsa
Vad

Vi vill skapa en grundläggande förståelse för vad kroppen mår bra av. Vi önskar skapa en nyfikenhet kring mat och uppmuntra till att vilja och våga smaka nya råvaror. Måltiderna ska präglas av positivitet och vara en glad och harmonisk stund tillsammans. Barnen ska redan tidigt ges möjlighet till förståelse för och insikt i hur deras nuvarande och framtida matval och konsumtionsmönsterpåverkar möjligheterna till ett hållbart samhälle (socialt, ekonomiskt och ekologiskt).

Varför

När näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. Måltiderna i förskolan har stor betydelse för att barnen ska orka leka och lära. Måltidspedagogiken som innefattar inköp, tillagning, matintag och matsvinn är ett verktyg för samspel, språkutveckling och matematik. Samt ett forum för att reflektera och diskutera kring hållbarhet. Vilken betydelse har det om vi handlar närodlat? Vad händer med maten vi slänger?

Hur

Genom ett aktivt deltagande i hela måltidsprocessen skapas en grundläggande förståelse för begreppet från jord till bord. På senvintern/våren odlar vi tillsammans. På sensommaren/hösten skördar vi och barnen får vara med och ta tillvara och tillaga det de har odlat. Vi diskuterar och reflekterar tillsammans kring vad som är "bra" att äta ur såväl ett fysiskt som socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. De äldre barnen är minimästerkockar och är ofta med i köket och deltar i hela matlagningsprocessen.

Delaktighet och inflytande

Vid födelsedagar får barnen välja och vara med och tillaga sin önskemat. Köket är alltid "öppet" för barn som vill vara med. Vi lagar ofta mat ute på gården eller i skogen tillsammans med barnen.

Hållbar utveckling

Genom ett medvetet och positivt förhållningssätt till mat och hälsa skapas en grundläggande förståelse för en viktig del i vårt välmående. För att vi ska kunna må bra och ges möjlighet att få våra behov tillgodosedda måste vi värna om naturens och planetens välmående och resurser.

3

VAD ÄR VÄLBEFINNANDE?

Livsstil & Hälsa
Vad

Inom de två tidigare frågeställningarna lyfter vi fram de fysiska aspekterna av välbefinnande, men vad rymmer begreppet välbefinnande mer? Vi vill lyfta fram även de psykiska delarna. Vi vill skapa en helhetsbild för hur allt hänger samman. Mår själen inte bra, mår kroppen inte bra och vice versa. Allt samspelar och vi måste var och en ta ansvar och göra vad vi kan för att tillsammans skapa en positiv framtidstro, såväl lokalt som globalt. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Varför

Bra mat och fysisk aktivitet är viktiga delar i det fysiska välbefinnandet. Vi vill problematisera och bena ut begreppet välbefinnande även i psykisk mening. I samklang med naturen vill vi skapa glädje, trygghet och styrka i sin egen identitet hos varje enskilt barn. Skogsbackens förskola är en liten förskola där vi sätter stort värde i att ta hand om såväl varandra som den fantastiska närmiljö vi har. Vi vill i det lilla och välbekanta, skapa en groende förståelse för välbefinnande i ett större perspektiv.

Hur

Tillsammans med barnen lyfter vi och reflekterar över begreppet välbefinnande.
Vi kommer att arbeta med kroppens olika behov för att må bra.
Vi kommer att intensifiera arbetet med värdegrunden. Vi lyfter vikten av att lyssna på varandra, visa hänsyn, hjälpa varandra, visa omtanke och respektera varandras olikheter. Detta gör vi genom lekar, samspelsövningar, litteratur, arbete med barnkonventionen, samtal och diskussioner. Då vi dagligen vistas utomhus och har naturen nära kommer vi att på ett naturligt sätt samspela med naturen och dess möjligheter till lärande.

Delaktighet och inflytande

Vi strävar efter ett klimat på förskolan som genomsyras av respekt och hänsyn. Där såväl barn som vuxna är måna om varandra, vill hjälpa varandra och visar varandra omtanke. Vi uppmuntrar barnen till att vara uppmärksamma på hur deras handlingar påverkar kompisarnas välbefinnande. Att alla känner sig sedda och viktiga är en stor del i att skapa ett klimat där alla mår bra.

Hållbar utveckling

Om inte vi tar hand om oss själva, varandra, djuren och naturen så att de mår bra, så kommer det oundvikligen att påverka allt liv på vår planet. För att kunna bli medvetna och ansvarsfulla vuxna behöver vi vara goda förebilder och redan hos barnen skapa en insikt och medvetenhet kring hur våra attityder och val påverkar välbefinnandet även ur ett globalt perspektiv. Vi har alla samma grundläggande behov, men beroende på var i världen vi bor ser våra förutsättningar att uppfylla dessa väldigt olika ut

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: