👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2020-11-27 10:20 i Sturegymnasiet Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi arbetar med faktatexter.

Innehåll

Vi lär oss hur man söker och läser en faktatext. Hur man väljer ut det som är relevant och källkritiskt granskar det.

Vi tränar på källkritik: Vad är källkritik och varför är det viktigt?

Vi skriver egen faktatext med ämnesspecifika ord och begrepp som vi sedan redovisar muntligt med hjälp av stödord, bilder och/eller andra hjälpmedel.

Matriser

Sv
Faktatext

Faktatexter

E
C
A
Söka, välja ut och sammanställa
Behöver hjälp och handledning att välja ut relevant fakta.
Väljer självständigt ut relevant fakta.
Källkritik
Kan på ett enkelt sätt förklara vad källkritik är och varför det är viktigt.
Kan på ett utvecklande sätt förklara vad källkritik är och varför det är viktigt.
Ämnesspecifika ord och begrepp
Använder på ett enkelt sätt ämnesspecifika ord och begrepp.
Använder på ett utvecklat sätt ämnesspecifika ord och begrepp.
Ordförråd
Har en något större bredd och variation i ordförrådet som nu inkluderar även mindre frekventa ord och ämnesrelaterade ord.
Stavning, interpunktion och styckeindelning
Är något säkrare på stavning, interpunktion och styckeindelning.
Muntlig redovisning
Redovisar muntligt på ett enkelt sätt med mycket hjälp av stödord eller andra hjälpmedel.
Redovisar muntligt på ett utvecklat sätt med lite hjälp av stödord eller andra hjälpmedel.