Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken 7A v 47 (ht 2020)

Skapad 2020-11-27 10:58 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Historia
Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia. Med det menas det gamla Greklands och Romarrikets historia. Det var en period på drygt tusen år, som inleddes ungefär 800 f. kr. då grekerna började att använda sitt alfabete. Perioden slutade då Romarrikets västra del, Västrom, gick under ca 500 e. kr. Det fanns även andra folk i Europa vid den tiden. Men grekerna och romarna lämnade efter sig skriven historia, så det är deras värld vi vet mycket om. Grekerna sysslade med vetenskap, idrott och provade på demokrati. Och de berättade sagor som än idag är omtyckta. Därför brukar vi säga att Europas kultur föddes i det gamla Grekland. Kanske har du hört uttrycken "Alla vägar bär till Rom " eller "Rom byggdes inte på en dag"? Det är två talessätt om Romarriket. Vid samma tid som de världsberömda skådespelen skrevs i Grekland var Rom bara en okänd småstad. Men 400år senare härskade folket i Rom över allt runt Medelhavet. Då gick faktiskt nästan alla vägar till Rom. Men de hade inte byggts på en dag. Källa: ur Boken SOS historia år 7.

Innehåll

Syfte/förmågor

I det här området kommer vi att träna på din förmåga att:

- använda dig av viktiga historiska begrepp som kronologi, akvedukt, tidsepoker, högkultur, Antiken

- resonera och jämföra hur människors levnadsvillkor förändras och varför de förändras över tid.

- din förmåga att se samband, göra jämförelser mellan olika tidsperioder och hur du motiverar dina svar.

- se utvecklingslinjer att förstå betydelsen av kulturmöten, uppfinningar, händelser och viktiga gestalter från Antiken.

- din förmåga att hantera historiska källor med hjälp av källkritik

Det här ska du ha koll på till provet: 

-Hur stadsstaterna i antika Grekland växte fram. 

-Genusperspektivet under Antiken - skillnader och likheter mellan kvinnor och män. 

-Likheter och skillnader mellan städerna Sparta och Aten.

- Människors levnadsvillkor under Antiken. Hur de levde människorna och hur var samhället/stadsstaterna uppbyggda?

- Vilken betydelse Antiken har haft för vår egen tid. Viktiga arv vi har fått från den här tiden exempelvis: filosofin, drama, OS,

- Demokratin i Antikens Grekland och hur den påverkat vår tid. Vi kommer också att prata om skillnader mellan demokratin idag och då.

-Hur uppkommer Romarriket?

-Vad var gladiatorspelen för något och varför dessa fanns?

-Varför går romarriket från att vara republik till att bli diktatur /kejsardöme. 

-Vad menas med Pax romana och vad gav den för konsekvenser?

-Återberätta hur den typiska romerska familjen fungerade.

-Varför kristna förföljs i det romerska riket?

-Varför faller Romarriket sönder?

-Kunna ge exempel på vad vi i vår tid ärvt från Romarriket? T.ex republik, senat, romerska siffror, romerska kalendern.

-Källkritik/granska källor. (Detta tränar vi på under lektionstid)

 

 

-Begreppen på appen Quizlet och mitt kontonamn= emmfli  och quizet heter "Antiken" .

 

Hur ska vi jobba? Genomgångar, film, dokumentärer, text, frågor, fördjupning, tvärgrupper, diskussioner i mindre grupp.

Examination: Prov fredagen 13/11

 

Litteratur: Boken "Historia 7," SO S Liber.  s 30-69. frågor s 42, 49, 59 och 69.

 

SLI-mediotket:

Du kan skapa ett konto på SLI medioteket genom att lägga in din skolmejl och skapa ett lösenord på deras hemsida. 

 

Förslag på filmer du kan se på SLI medioteket, en del ser vi tillsammans.

 

Antiken i Grekland-demokrati, vetenskap och filosofi.

OS-om de olympiska spelen

Spåren av Antiken

Civilisationens födelse-Grekernas storhetstid

Serien korta klipp om "Antiken i Grekland" (introduktion,  demokrati, kvinnor och män, krigen, filosofi och vetenskap.

Aten och Akropolis

Fatta historia - Romarriket

Antiken i Rom- ett imperium och ett modernt samhälle

Civilisationens födelse-Romarnas herravälde

 

Youtube: 

Vad är grejen med Antiken

 

 

 

Matriser

Hi
Antiken

F
E
C
A
förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer 1.
  • Hi
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge- stalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under- byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under- byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer 2.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer 3
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam- band mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
  • Hi
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning- ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning- ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
  • Hi
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: