Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattera mera

Skapad 2020-11-27 11:31 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Debattera Mera Hur kan man framföra och försvara sina åsikter på ett övertygande sätt i tal och skrift?
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Debattera Mera Hur kan man framföra och försvara sina åsikter på ett övertygande sätt i tal och skrift?

Innehåll

 

Syfte:

 

·         Utveckla förmågan att läsa och analysera texter för olika syften

 

·         Utveckla förmågan att formulera sig i tal och skrift

 

·         Utveckla förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

·         Utveckla förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

·         Utveckla förmågan att söka information från olika källor och värdera dessa

 

 

 

Innehåll:

 

 

 

·         Analysera och granska olika argument

 

·          Läsa och analysera debattinlägg

 

·         Argumentera och debattera

 

·         Förbereda och delta i en debatt

 

·         Lära oss hur ett debattinlägg kan byggas upp

 

·         Lära oss hur man kan söka information från olika källor

 

·         Skriva ett debattinlägg med källhänvisningar

 

Arbetssätt:

 

·         Genomgångar

 

·         Läsa enskilt och i grupp

 

·         Gemensamma diskussioner

 

·         Tv-program

 

·         Debatt

 

·         Skriftligt arbete utifrån skrivprocessen

 

Underlag för bedömning är:

 

·         debatter

 

·         ett debattinlägg med källhänvisning

 

 

 

Bedömningsmatriser kommer under arbetets gång.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planering Debatt åk 8 - Ht. 2020

 

 

 

V. 46

 

Fre               

 

Intro debatt                         Kit                 Kort intro vad debatt är

 

Genomgång tes, sakargument och värderande argument

 

Kort övning (HIF)              Lista teser    Stafettdebatt  

 

Lustläsning                         Exit ticket

 

 

 

V.47         

 

Mån

 

Undersök argument i par    Fortsätt dialogen (städning)                     Fånga upp dialogen

 

Kortskrivning i par ”För eller emot prov”                     Debattera i 4-grupp

 

En grupp är för och en är emot (lottas)

 

Tis

 

Teorigenomgång olika begrepp               Film: ”Tungan rätt i mun”

 

Fre

 

DLS - ordförståelse

 

Källkritik + övningar          Textanalys (vattenpipa)

 

Filmer: ”Söka och granska källor” och ”Källtillit”                            

 

 

 

V.48

 

Mån

 

Intro debatt.  Formen/tillvägagångssättet                      Två filmer: ”Mötet”         

 

Lista teser     Lotta lag (för och emot)     Välj debattledare                Förbered debatt

 

Tis

 

Förbered debatt                  OBS! VIKARIE

 

Fre

 

Förbered debatt

 

 

 

 

 

V.49

 

Mån

 

Förbered debatt/lustläsning

 

Tis

 

Förbered debatt/lustläsning

 

Fre

 

Debatt x 3

 

Granska debatt

 

 

 

V.50

 

Mån

 

Debatt x 1

 

Granska debatt                   Textbearbetning

 

Tis

 

Textbearbetning

 

Fre

 

Debattresultat – Vem vann?

 

Hemligt Brev

 

Hjärtan

 

 

 

V.51

 

Tis

 

Utvärdering läsåret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: