Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap Teknik Hållbar utveckling

Skapad 2020-11-27 12:06 i Ängens förskola Hörby
Förskola
Vi kommer att erbjuda barnen en undervisning kring Naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling med inriktning natur.

Innehåll

Nationellt mål:
Lpfö-18

Se nedan

Syfte:
Varför gör vi detta?

Barnen ska få möjlighet att utveckla sina förmågor kring naturvetenskap, hållbar utveckling och teknik med utgångspunkt i naturen.

Innehåll:

Vad ska undervisningen innehålla?

Utevistelse

Litteratur

Sagor

Högläsning

Digitalt berättande

Sång

Motorik

Skapande

Digitala verktyg

Dokumentation

 

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Barnen kommer att erbjudas undervisning med utgångspunkt i insekter eftersom de visar stort intresse för dessa. På Skolverkets hemsida under Hållbar utveckling, samt hälsa och rörelse i förskolan står det" Barn växer upp med snabba förändringar i sin omvärld. De möter nya människor och nya situationer och de ska lära sig att samspela och att bidra till en hållbar utveckling, såväl en ekonomisk och social som en miljömässig. Förskolan har en viktig roll i hur barn lär sig att möta olika utmaningar och att börja föra varierande resonemang utifrån olika perspektiv."

 

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: