Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam år 9 HT-20

Skapad 2020-11-27 13:08 i Rönnowskolan Kristianstad
BUDDHISM-HINDUISM-ISLAM-JUDENDOM-KRISTENDOM
Grundskola 9 Religionskunskap
Islam

Innehåll

SYFTEN FÖR ARBETSOMRÅDET

Du ska;

 Utveckla kunskaper om Islam i det egna samhället och på andra håll i världen.

 Bli uppmärksam på hur människor inom Islam lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

 Bli uppmärksam på vilken roll Islam kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation

 Utveckla en förståelse för andra människors sätt att tänka och leva.

 Utveckla en förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar.

 Reflektera över livsfrågor

 

UNDERVISNINGENS INNEHÅLL

Vad handlar kursen om?

 Centrala tankegångar inom Islam.

 Huvuddragen i Islams historia.

 Etiska frågor och människosynen inom Islam.

 Islams heliga skrift.

 

HUR ELEVERNA UPPNÅR MÅLEN, VILKET MATERIAL SOM ANVÄNDS, ARBETSGÅNG SAMT BEDÖMNING

Är aktiv i och deltar i diskussioner, förklara muntligt och skriftligt.

Arbetar i lärobok och med Studi.

 

MATERIAL

Religionsboken

Studi

Dator

Multimedia; film,

Genomgångar och powerpoint

 

BEDÖMNING

Bedömning sker kontinuerligt under lektionstid samt vid prov och en skrivuppgift. 

För att se vilka mål som är uppnådda se matrisen Kunskapskrav Världsreligionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion övergripande matris 7-9

Förmågor som bedöms

F
E
Kunskapskrav för betyget E
C
Kunskapskrav för betyget C
A
Kunskapskrav för betyget A
1.
Ha kunskaper om och beskriva världsreligionerna
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
2.
Resonera om likheter och skillnader mellan religioner och livsåskådningar
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
3.
Beskriva hur religioner påverkar och påverkas av samhället
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
4.
Resonera om hur religioner påverkar identiteten
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: