👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN och Barnkonventionen

Skapad 2020-11-28 16:22 i Knivsta Grundsärskola Knivsta
Du lär dig om FN, Barnkonventionen och barns rättigheter. Att uttrycka egna åsikter och att kommunicera runt barns rättvisor/orättvisor i världen.
Grundsärskola 1 – 6 Samhällsorienterande ämnen Svenska
I det här momentet kommer du att få lära dig om FN, Barnkonventionen och barns rättigheter. Du kommer träna på att uttrycka egna åsikter och vi kommer att arbeta med barn-konventionen och jämföra hur barn har det i olika delar av världen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas - Vad?

Du kommer att:

 

 • få lära dig vad FN och Barnkonventionen är
 • få lära dig om hur det kan vara att vara barn i andra delar av världen och hur viktigt det är att FN:s Barnkonvention efterföljs.
 • få lära dig om dina egna rättigheter som barn i Sverige.
 • utveckla ditt ordförråd genom att känna till ämnesspecifika begrepp.

Varför?

För att du ska:

 • få förståelse för hur det kan vara att växa upp i olika länder.
 • förstå att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter.
 • lära dig vad FN och barnkonventionen är

Hur?

Du kommer att få:

 • delta i diskussioner om och jämföra barns olika levnadsvillkor
 • läsa/ lyssna på faktatexter och berättelser om barns rättigheter
 • se filmer om barns olika levnadsvillkor

prata om följande begrepp: levnadsvillkor, konvention, rättigheter, FN

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 •  redogöra för barns olika förutsättningar. 
 •   använda faktakunskaper och begrepp för att argumentera och resonera om de olika konventionerna i diskussioner och samtal. 
 •  delta i samtal och diskussioner om dina rättigheter som barn i Sverige.

Bedömningen sker dels genom gemensamma gruppsamtal, enskilda uppgifter dels genom att  du får möjlighet att återberätta från filmer och böcker om hur FN:s Barnkonvention efterföljs

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  4-6
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  4-6
 • Grundläggande mänskliga rättigheter så som alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
  SO  4-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  4-6
 • ..
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
  SO  E 6
 • Eleven kan också medverka i att beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6