Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap åk 6

Skapad 2020-11-29 09:52 i Östlyckeskolan Alingsås
Hem- och konsumentkunskap år 6
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
I ämnet hem- och konsumentkunskap får du veta mer om mat och måltider, om reklam och information samt miljö och konsumtion.

Innehåll

Innehåll

Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.

Arbetsformer

Praktiskt kommer du att arbeta i smågrupper och träna på de olika matlagningsmetoderna koka, baka, steka och reda samt olika tekniker som att skala och skära. Du tränar även på hygien och rengöring vid de praktiska tillfällena, liksom att förstå recept och instruktioner.

De teoretiska områdena arbetar vi med genom att se på filmklipp, diskutera och göra uppgifter eller övningar tillsammans. 

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bli bedömda utifrån din förmåga att tillaga måltider, använda metoder och redskap och hur du bedömer ditt arbete och ditt resultat. Din förmåga att resonera om mat och måltider kommer också bedömas, liksom dina kunskaper om reklam, ekonomi och konsumtion. 

Målet är att du 

- kan tillaga enkla måltider och utföra uppgifter därtill.

- kan ge omdömen om ditt arbete och resultat.

- kan resonera om varierade och balanserade måltider.

- kan jämföra varor utifrån pris och påverkan på miljö och hälsa.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 6
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 6
 • Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
  Hkk  E 6

Matriser

Hkk
Kunskapskrav åk 6

E
C
A
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: