Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sagans värld + Kommunikationskarta

Skapad 2020-11-29 11:28 i Getingeskolan grs Halmstad
Grundsärskola 4 – 9 Bild Svenska
Sagornas värld - klassiska sagor med olika författare och illustratörer. Det finns många olika sagor allt från en fabel till en berättelse, folksaga eller fantasy, samt många olika personer och varelse som gör de olika sagorna mycket spännande.

Innehåll

Planering - Tema Sagornas värld från vecka 49 2020 till vecka 7 2021.

Du kommer att få lyssna, läsa och se på film om olika sorters sagor.

Du kommer att få lära dig: Vad är skillnaden mellan en saga och en fabel?

Finns det jättar, älvor, troll, drakar, skogsvrån, vildvittror och rumpnissar?

Skriva en enkel saga och använda programmet Symwriter som ger dig bildstöd och talsyntesstöd vid uppläsning av dina texter. Eller använda Word.

I ämnet bild kommer du att måla till din saga och ta del av illustratören John Bauer.
Dokumentera med Ipaden genom att ta foton och skriva enkel text.

Lycka till Anki och Louise

 

 

 

                                                                    Sagosamling Tomtar och troll

                                                                   

                                                                       Illustratör John Bauer

                                                     

                                                                           

                        Astrid Lindgren                                  Elsa Beskow                                    H.C Andresen 

                                      

 

                

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.
  Bl  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.
  Bl  1-6
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel seriebilder och illustrationer till text.
  Bl  7-9
 • Material, verktyg och tekniker. Hur dessa kan användas för bestämda syften i två- och tredimensionella bilder.
  Bl  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild för att, till exempel, samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser
  Bl  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  1-6
 • Några barnboksförfattare.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Digitala verktyg för kommunikation.
  Sv  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några barn- och ungdomsförfattare.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: