Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg - Book club in English 05a

Skapad 2020-11-29 11:31 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
We have read Stone Cold by Robert Swindells. You have been working in book clubs. Before you had the book club you had time during the lessons to prepare your discussion and the role that you had in your group.

Innehåll

We have read books and you have been working in book clubs. Before you had the book club you had time during the lessons to prepare your discussion and the role that you had in your group. 

 

 

Matriser

En
Kopia av Fg Muntlig förmåga och uttal

Muntlig förmåga och uttal

  • En  7-9   Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  • En  7-9   Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  • En  7-9   Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Du talar hackigt och gör många avbrott. Du har svårt att få fram vad du vill ha sagt.
Du talar bitvis med flyt, men stakar dig ibland vid längre ord och fraser.
Du talar oftast med flyt och klarar även de längre orden och fraserna
Du uttrycker dig ledigt med stort flyt och säkerhet.
Uttal, ord och fraser
Du klarar enkla uttal av enklare ord. Ibland uttalar du orden fel, så att man inte förstår vad du menar.
Du uttalar de flesta ord korrekt, men är osäker på vissa ord. Osäkerheten skymmer inte förståelsen.
Du uttalar orden mestadels korrekt.
Du uttalar orden korrekt.
Intonation (satsmelodier)
Ditt modersmål lyser tydligt igenom och/eller du pratar monotont
Du har en god intonation. Du har tydligt gjort ett val i din accent och håller dig till den.
Ordförråd dvs ord och uttryck
Du har brister i ordförrådet och du använder ibland svenska när du inte kan det engelska ordet.
Du gör dig förstådd med ett enkelt och vardagligt språk.
Du uttrycker dig varierat och använder ord och uttryck på ett korrekt sätt.
Du har ett mycket stort, varierat och korrekt ordförråd. Du använder specialuttryck som är typiska för ämnet/språket.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du gör grammatiska fel som ibland försvårar förståelsen.
Du gör grammatiska fel som inte stör förståelsen.
Du gör inga stora grammatiska fel.
Du gör endast ett fåtal grammatiska småfel.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4

En
Fg Läs- och textförståelse

Läsning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
- fokus: förståelse
Du förstår några ord i en text, men uppfattar inte sammanhanget.
Du kan läsa mycket korta och enkla texter
Du kan läsa och förstå texter som till största delen består av enkelt, högfrekvent språk.
Du kan läsa och förstå kortare utdrag ur engelska originaltexter.
Du kan läsa och förstå engelska originaltexter av varierande längd och svårighetsgrad,
- fokus: innehåll
Du har svårigheter att förstå innehållet i texter
Du kan till viss del förstå innehållet i texter.
Du förstår innehållet i texter av varierande längd
Du läser och börjar förstå olika typer av texter
Du kan läsa och tillgodogöra dig olika typer av engelska texter av varierande längd och svårighetsgrad, exempelvis noveller, romaner eller faktatexter.

Ordförråd

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
- aktivt
Du har ett mycket litet aktivt ordförråd. Få ord används om och om igen
Du har ett begränsat aktivt ordförråd inom vardagsområ¬den
Du har ett aktivt ordförråd inom vardagsområden och kan til¬lämpa dem i nya situationer
Du tar till dig de nya ord och lär dig använda dem aktivt i olika situationer och sammanhang
Du har ett väl utvecklat ordförråd som fungerar i de flesta sammanhang
- passivt
Du förstår ord gärna med bilders hjälp
Du kan förstå ord i sitt sammanhang
Du förstår ord som du läser och kan med stöd redogöra ett större innehåll
Du kan redogöra för textens innehåll och förklara ord genom omskrivningar
Du har en god textförståelse, kan förklara många ord och börjar använda dem aktivt

Analytisk förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Analytisk förmåga
Du redogör för innehållet i bild och text utan reflektion
Du tar till dig innehållet i bild och text, men beskriver och redogör mer än drar egna slutsatser
Du ser sammanhang, börjar "läsa mellan raderna" och kan dra vissa slutsatser med stöd i bild och text.
Du analyserar och drar slutsatser av innehållet i bild och text och du visar på så sätt att du förstår budskapet.
Du ser sammanhang, tolkar och drar slutsatser med stöd i bild och text och visar tydligt att du förstår budskapet samt nyanser i texten.

Reflektiv förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Reflektiv förmåga
Du lär inte av dina tidigare erfarenheter.
Du tar till dig ny kunskap
Du tar till dig ny kunskap och utvecklar dina arbeten.
Du reflekterar över och tar ansvar för din egen språkinlärning.
Du visar tydlig utveckling i sitt skrivande och läsande samt använder ny kunskap på ett effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: