Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering kopplat till matematik 2020

Skapad 2020-11-29 12:20 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola

Innehåll

Syftet är att med digitala verktyg och konkreta material samt via sång och rörelse ska barnen få en förståelse samt ett lärande om rörelseord som framåt bakåt, snurra och svänga.

Få möjlighet att kommunicera på olika sätt med stöd av olika material och bli lyssnad , kan lägga grunden för förmågan och modet att göra sin röst hörd i en demokratisk förskola och i ett demokratiskt samhälle.

Dela in barnen i mindre grupper och få att väcka nyfikenhet, få prova, upptäcka och utforska på ett lustfyllt sätt med hjälp av digitala verktyg och konkreta material samt sång och rörelse.

Mål: Förståelse för symboler( tecken som stöd) och hur de används. Bilder, samt med olika material få en förståelse/ uttrycka sig för olika rörelseord.

Förhållningsätt: Pedagoger behöver vara tydliga, närvarande och lyhörda i vår kommunikation med barnen och hitta tillfällen under hela där vi tar initiativ till samtal med både tecken och ord.

Pedagoger behöver stötta och uppmuntra barnen att uppmärksamma och kommunicera med varandra.

Pedagoger behöver visa intresse och engagemang för den planerade verksamhet samt "fria leken" 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: