Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4A Multiplikation och division

Skapad 2020-11-29 12:07 i Tjärnaängskolan Borlänge
Detta är en detaljerad planering av kapitel 1 i Matteborgen Direkt 4A.
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel kommer du att utveckla dina förmågor inom multiplikation och division.

Innehåll

MÅL: 

När du har arbetat med detta kapitel kommer du att

- förstå hur addition och multiplikation hör ihop

- kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5 x 60, 5 x 600

- kunna multiplicera tal som 3 x 47 och 5 x 600

- förstå hur multiplikation och division hör ihop

- kunna använda kort division, till exempel 84/4, 396/3

- kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

Hur jobbar vi?

- Har genomgångar och diskussioner kring olika problemlösningar,

- Jobbar i matteboken samt i olika arbetsblad.

- Jobbar i NOMP 

- Bingel: Matematik Kap 4

Hur bedöms du?

 • Jag observerar och bedömer dina kunskaper under varje lektionstillfälle; hur väl du arbetar och löser olika textuppgifter. 
 • Diagnos
 • Test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 4A

Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Du har nått målen med god marginal
Taluppfattning
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 10 000
 • Ma  1-3
Du är osäker på hur tal är uppbyggda samt på siffrors värde
Du kan säga, läsa, skriva och storleksordna tal upp till flera tusen
Du har en god uppfattning av talens värde
Du ska kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje samt kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda
 • Ma  1-3
Du kan läsa av en tallinje, du blir osäker när du ska placera ut tal på rätt ställe Du är osäker på begreppen jämnt och udda
Du kan placera heltal på en tänkt tallinje samt avgöra om ett tal är jämnt eller udda
Du kan konstruera egna tallinjer med rätt proportioner och värden
De fyra räknesätten
Du ska kunna algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder för addition och subtraktion.
 • Ma
 • Ma  4-6
Du kan addera och subtrahera en- och tvåsiffriga tal. Du klarar ibland att ställa upp större tal men känner osäkerhet kring detta.
Du kan addera och subtrahera fyrsiffriga tal och känner dig ganska säker då du räknar
Du har inga som helst svårigheter med att addera och subtrahera fyrsiffriga tal, du kan även räkna med ännu större tal
Du ska kunna algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder för multiplikation och division.
 • Ma  4-6
Du kan några av multiplikationstabellerna och klarar i viss mån använda dessa färdigheter när du löser enklare uppgifter kring multiplikation och division
Du kan de flesta multiplikationstabellerna men behöver ytterligare lite träning för att automatisera. Du kan använda dina färdigheter för att lösa varierade uppgifter kring multiplikation. Du kan även använda kort division utan minnessiffra.
Du har automatiserat alla tabeller från 0-10 samt kan använda detta till att lösa uppgifter av varierande slag och svårighet.
Du ska följa matematiskt resonemang vid problemlösning (textuppgifter) i de fyra räknesätten samt bedöma rimlighet i svaret
 • Ma
Du känner dig osäker och har svårt att visa hur du tänker när du ska räkna ut tal, du har svårt att se om ett svar är rimligt
Du kan oftast visa hur du tänker när du räknar ut tal, du funderar över svaret för att se om det är rimligt
Du behärskar det matematiska språket och kan göra uträkningar, till och med i flera steg, du reflekterar över svaret för att se om det är rimligt
Du ska kunna se sambandet mellan de fyra räknesätten samt förstå hur likhetstecknet används
 • Ma
Du har svårt att se sambanden mellan de fyra räknesätten Du är osäker på innebörden av likhetstecknet
Du ser sambandet mellan addition - subtraktion, addition -multiplikation samt multiplikation -division Du förstår likhetstecknets betydelse
Du har god förståelse kring sambandet mellan de fyra räknesätten samt likhetstecknets betydelse
Geometri
Du ska kunna uppskatta och mäta längder samt växla mellan olika längdenheter
 • Ma  4-6
Du är osäker då du ska uppskatta och/eller mäta längder Du har svårt att växla mellan olika längdenheter
Du känner dig säker då du ska mäta längder, du kan uppskatta längder och växla mellan olika längdenheter
Du är säker både på att mäta och uppskatta längder samt växla mellan olika längdenheter
Du ska känna igen, namnge och rita enkla tvådimensionella figurer, ex. rektangel, kvadrat, triangel och cirkel, med givna mått
 • Ma  4-6
Du kan namnen på några geometriska figurer samt rita dem
Du kan namnge och rita de vanligaste tvådimensionella geometriska figurerna och du är noggrann då du ritar figurer
Du kan namnen på många geometriska figurer och använder dina kunskaper
Du ska känna till begreppen sida, hörn, längd och bredd så du kan använda dem för att räkna ut omkrets på geometriska figurer, ex. rektangel, kvadrat, triangel och månghörningar
 • Ma  4-6
Du är osäker på en eller flera av de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd Du har svårt att räkna ut omkrets
Du förstår de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd samt kan räkna ut omkretsen
Du använder dig av de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd då du pratar om geometriska figurer
Tabeller och diagram
Du ska kunna läsa av och konstruera tabeller och stapeldiagram
 • Ma  4-6
Du känner dig osäker på att läsa av tabeller och diagram, du tycker det är svårt att konstruera tabeller och stapeldiagram
Du kan läsa av tabeller och diagram, du kan konstruera tabeller och stapeldiagram med viss hjälp
Du har inga svårigheter att läsa av tabeller och diagram, du kan även konstruera egna undersökningar, tabeller och stapeldiagram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: