Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt: Luffarslöjd/ Trådslöjd

Skapad 2020-11-29 13:05 i Växsjö Byskola - Grundskola Växsjö Byskola
Luffarslöjd/ Trådslöjd
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Luffarslöjd är ett projekt som är tänkt att inspirera eleverna till design och kreativt skapande såväl som att utveckla olika tekniker inom ämnet.

Innehåll

Projekt Luffarslöjd  

Bakgrund: 
Luffarslöjd även kallat trådslöjd.  
Slöjdarten har fått sitt namn från den tid då många s.k. luffare vandrade runt och sålde föremål som de själva tillverkat med hjälp av några enkla tänger och järntråd. 

Utförandet: 
I detta projekt kommer eleverna få välja vad de vill tillverka för slöjdföremål med förbestämt material. I detta projekt får eleverna inte tillgång till en skriftlig arbetsbeskrivning utan får istället endast instruktionerna muntligt från lärare och inspelade instruktionsvideos. På så sätt får eleverna i detta projekt öva sin förmåga att endast ta emot, tolka, reflektera och analysera muntliga instruktioner. 

 
Lektionsplanering: 

Lektion 1 (80 minuter) 
Intro  
Planering 

Lektion 2 (80 minuter) 
•Skapa 

Lektion 3 (80 minuter) 
• Fortsättning skapa 
• Utvärdering

 

Lärandematriser Luffarslöjd 

Delmål 1 

Delmål 2 

Delmål 3 

Du kommer att kunna skissa en skiss med hjälp av inspirationsmaterial. 

Du kommer att kunna använda dig av redskapet avbitartång för att knipsa av metalltråd. 

Du vet vad begreppet material betyder. 

Du kommer att kunna planera ditt praktiska arbete efter din skiss. 

Du kommer att kunna använda dig av redskapet böjtång för att böja fötterna till trädet. 

Du vet vad begreppet redskap betyder. 

Du kommer att kunna välja material efter din skiss. 

Du kommer att kunna använda dig av redskapet rundtång för att formge föremål. 

Du kan förklara skillnaden mellan material och redskap. 

Du kommer muntligt att kunna motivera varför ditt färdiga slöjdföremål blev som det blev gentemot din skiss. 

När ditt föremål är stabilt, så vet du att ditt föremål är färdigframställd. 

Du skriver kort en utvärdering med relevanta slöjdbegrepp. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Luffarslöjd

På väg mot grundläggande förmåga
Grundläggande förmåga
God förmåga
Mycket god förmåga
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: