Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bröderna Lejonhjärta - åk 5 HT 2020

Skapad 2020-11-29 14:39 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska Samhällskunskap
”Nu ska jag berätta om min bror. Min bror, Jonatan Lejonhjärta, honom vill jag berätta om. Det är nästan som en saga tycker jag, och lite, lite som en spökhistoria också, och ändå är alltihop sant. Fast det vet nog ingen mer än jag och Jonatan.” Så börjar berättelsen om Bröderna Lejonhjärta som vi nu under några veckor kommer att lyssna på och diskutera tillsammans.

Innehåll

Tidsperiod

v. 45-51- HT 2020

Konkretisering av mål

Vi tränar på att reflektera både muntligt och skriftligt samt läsa med öronen, olika läs- och hörförståelsestrategier samt samtala och diskutera i grupp där vi reflekterar utifrån bokens innehåll kopplat till våra egna erfarenheter.

Undervisning - så här gör vi

Vi kommer att lyssna på radioteatern Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Vi diskuterar boken utifrån perspektivet demokrati och diktatur samt andra etiska aspekter och arbetar med olika läs- och hörförståelsestrategier. Vidare försöker vi hitta enkla budskap i texten samt tränar vårt skrivande utifrån olika diskussionsfrågor och skrivuppgifter i loggbok t ex gestaltande beskrivningar, personbeskrivningar, textkopplingar, inferenser, skapa inre bilder, sammanfatta, förutspå, beskriva sin läsupplevelse, leta efter budskap i texten, etc. Avslutningsvis skriver vi en bokrecension och en fortsättning på berättelsen samt tittar tillsammans på filmatiseringen. 

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas

Du visar att du kan använda olika läs- och hörförståelsestrategier genom olika skrivuppgifter samt reflektera, analysera och samtala genom olika diskussioner. Vidare visar du att du kan skriva berättande texter genom att skriva en fortsättning på boken.

Redovisning - Du redovisar dina kunskaper genom att:

Du redovisar genom att visa att du kan tillgodogöra dig olika läsförståelsestrategier, skriva en bokrecension och fortsättning på boken samt delta aktivt i diskussioner.

Uppgifter

 • Sammanfattning kapitel 1-8

 • Bokrecension Bröderna Lejonhjärta

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Sh SvA
Bröderna Lejonhjärta - åk 5 HT 2020

Bröderna Lejonhjärta - åk 5 HT 2020

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Utmärkt kvalitet
Budskap & upplevelse
Budskap - vad är det bokens författare vill säga till läsaren?
Du behöver träna mer på att förstå och diskutera berättelsens budskap.
Du kan för det mesta förstå och diskutera berättelsens budskap på ett enkelt sätt. Du tar hjälp av det du själv har varit med om.
Du kan förstå och diskutera berättelsens budskap genom utvecklade resonemang. Du tar hjälp av det du själv har varit med om.
Du kan på ett utmärkt sätt förstå och diskutera berättelsens budskap genom utvecklade resonemang. Du tar hjälp av det du själv har varit med om.
Budskap & upplevelse
Läsupplevelse - Hur upplever du det du har läst?
Du behöver vuxenstöd för att beskriva hur du upplever det du har läst.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse om läsningen.
Du kan beskriva din upplevelse om läsningen ordentligt.
Du kan på ett detaljerat och noggrant sätt beskriva din upplevelse om läsningen.
Skriva texter
Att i loggboken kunna skriva korta texter som är lätta för mottagaren att förstå.
Du behöver vuxenstöd för att kunna kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning
Du behöver vuxenstöd för att kunna stava de vanligaste orden rätt i dina texter.
Du stavar för det mesta rätt på den vanligaste orden i dina texter men har svårt att stava de ord som är lite svårare.
Du är ganska säker på stavningen på de flesta ord i dina texter.
Du stavar de allra flesta orden med mycket god säkerhet.
Skrivregler
Skiljetecken
Du behöver vuxenstöd för att på ett korrekt sätt använda vanliga skrivregler t ex punkt och stor bokstav, kommatecken, styckeindelning samt stor bokstav på egennamn.
Du kan för det mesta använda de vanligaste skrivreglerna korrekt i dina texter.
Du använder de vanligaste skrivreglerna någorlunda korrekt i dina texter och kanske försöker du dig också på att skriva dialoger.
Du använder många olika sorters skiljetecken med god säkerhet.
Skrivregler
Språkriktighet
Du behöver vuxenstöd för att använda rätt meningsbyggnad, rätt tempus samt variera hur du börjar dina meningar.
Du kan med viss säkerhet använda rätt meningsbyggnad, rätt tempus samt försöker variera hur du börjar dina meningar.
Du börjar bli säker på använda rätt meningsbyggnad, rätt tempus samt varierar mer och mer hur du börjar dina meningar.
Du använder rätt meningsbyggnad, rätt tempus och varierar ditt språk genom att t ex börja dina meningar på olika sätt för att locka läsaren att läsa vidare.
Berättande texter
Skriva berättande texter
Du behöver vuxenstöd för att skriva berättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Du skriver berättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Du skriver berättande texter med utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Du skriver berättande texter med välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: