Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arv, genetik o evolution 9b

Skapad 2020-11-29 15:18 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Genetik eller ärftlighetslära är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper (hur vi ser ut och hur vi är) nedärvs, hur arvsmassan är uppbyggd och fungerar, hur förändringar i generna uppstår samt den biologiska mångfalden. Evolution handlar om livets utveckling. Vad det naturliga urvalet innebär och hur miljön påverkar evolutionen och känna till förutsättningarna för liv på andra planeter.
Grundskola 9 Biologi
Genetik eller ärftlighetslära är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper (hur vi ser ut och hur vi är) nedärvs, hur arvsmassan är uppbyggd och fungerar, hur förändringar i generna uppstår samt den biologiska mångfalden. Evolution handlar om livets utveckling.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Centralt innehåll

 

Konkretiserade mål

När vi är klara med arbetsområdet ska du:

- förstå och kunna använda centrala ord och begrepp.

- känna till något om arvets och miljöns betydelse samt kunna ge exempel på egenskaper som styrs av det ena eller det andra.

- veta hur våra celler, kromosomer, DNA och gener är uppbyggda.

- känna till vad ett anlag är och hur man kan ärva anlag.

- ha kunskap om mutationer och genetiska sjukdomar.

- känna till några användningsområden för genteknik.

- veta vad som menas med "det naturliga urvalet".

- förstå hur miljön påverkar evolutionen.

- förstå hur nya arter uppkommer.

- i stora drag kunna redogöra för livets utveckling på vår jord.

-

 

 

 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

- dina kunskaper inom evolution och genetik genom ett kunskapsprov

- hur du kan resonera kring för- och nackdelar kring genteknik och genetiska dilemman.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bedömningsmatris för evolution och genetik

Kunskaper, begrepp, modeller och teorier

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
F
E
C
A
Kunskaper om evolution
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och visar det genom att ge exempel och beskriva detta med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och visar det genom att förklara och visa på samband inom detta med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och visar det genom att förklara och visa på samband inom detta och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Genetik
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: