Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK - praktisk matlagning HT 20

Skapad 2020-11-29 16:59 i Söraskolan Österåker
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Undervisningen bygger på praktiskt arbete med matlagning i kombination med genomgångar samt skriftliga och muntliga uppgifter. Vi kommer att laga mat, baka, planera, handla, genomföra, lära oss om Framtidens mat, vattenförbrukning mm

Innehåll

Tidsperiod:

v. 34-51

Vad ska du lära dig under den här perioden?

* Vi lär oss hantera olika redskap samt grundläggande livsmedelskunskap.

* Vi tränar på olika matlagningsmetoder.

* Vi lär oss begrepp och matlagningstermer. 

* Vi lär oss att utvärdera arbetsprocessen och resultatet vilket är en del av kunskapsutvecklingen.

* Begreppet hållbar utveckling som kommer att genomsyra undervisningen.

* Vi lär oss att värdera hur olika val och handlingar i hemmet påverkar utifrån ett HEM perspektiv. (Hälsa, Ekonomi och Miljö)

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

Undervisningen bygger på praktiskt arbete med matlagning i kombination med genomgångar samt skriftliga och muntliga uppgifter. Vi kommer att laga mat, baka, titta på filmer, planera, genomföra och handla.

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

Till stor del sker utvärdering och bedömning löpande under lektionernas gång samt vid det praktiska provet som "avslutar"då ni ska laga mat själva från grunden.

 

Allt kommer att delas på era Classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  C 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
  Hkk  C 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  A 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
  Hkk  A 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: