Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En julberättelse Skicka vidare

Skapad 2020-11-29 17:33 i Bruksskolan Flen
Skriva genom skicka vidare
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
En julberättelse som ni skriver tillsammans. Vi kommer att arbeta gemensamt steg för steg med metoden " skicka vidare".

Innehåll

Svenska

Skriva en berättelse om julen med metoden skicka vidare.

 

Syftet. 

 • Att väcka din skrivlust

 •  Skapa och bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra 

 • Lära och inspireras av varandra!Skrivuppgiftens mål är:

Du ska utveckla din förmåga att: 

 • skriva en berättande text med en fungerande struktur ( med inledning, problem, lösning och slut)

 • stava, skriva meningar med rätt skiljetecken samt dela in din text i stycken

 • skriva gestaltande så att läsaren får inre bilder

 

UppgiftDu får ett skrivuppdrag, skriver tills din lärare säger stopp, då skickar du din text vidare.. 

På så sätt kommer varje historia vara skriven av flera olika författare!

 

Jag ger er ett startproblem till berättelsen och  kommer att vägleda er  steg för steg genom en presentation på smartboarden.

 

När alla stegen är klara får du ansvara för den texten som du har och bearbeta den så att den följer en berättelse struktur och även innehåller spänning och beskrivningar som gör oss intresserade att läsa vidare och att målen nås.

 

När alla har bearbetat sin text de fått till sig  arbetar vi med nästa steg.

I samma grupper kommer ni att få texter från de andra grupperna och ni kommer då att ha textsamtal om texterna enligt en instruktion.

 

 

Uppgifter

 • Skriva en julberättelse med metoden " skicka vidare"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Svenska: Skriva

Rubrik 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Textstruktur
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande text
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Informationsökning
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställning av informaiton
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Estetisk koppling
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Bearbetning av texter
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: