Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling, Energikällor, Naturresurser åk 6

Skapad 2020-11-29 18:22 i Gottsta skola Norrtälje
Grundskola 6 Fysik Kemi Geografi Svenska
I det här arbetsområdet ska du få lära dig om vad hållbar utveckling är och hur vi människor kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Du kommer att få lära dig mer om vilka naturresurser som finns och hur de påverkas av människan och olika energikällor.

Innehåll

När du arbetat med detta område ska du kunna:

 • förklara vad hållbar utveckling är
 • ge exempel på vad du kan bidra med för att vår planet ska må bra
 • förklara hur våra naturresurser påverkas av bl.a olika utsläpp
 • ge exempel på olika energikällor och ge en enkel beskrivning av hur de fungerar
 • samtala om och diskutera fördelar och nackdelar med olika energikällor
 • diskutera de olika energikällornas påverkan på miljö och klimat
 • söka information om energi från olika faktakällor

Arbetssätt

 • Titta på filmer
 • Genomgång av läraren
 • Söka information om energikällor i böcker och på internet
 • Diskussioner
 • Arbeta med arbetsblad

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • dina faktatexter och kunskaper om olika energikällor
 • ditt deltagande i diskussioner
 • dina kunskaper om hur människor och olika energikällor påverkar miljö och klimat 
 • dina kunskaper om hur människan kan göra för att vår planet ska må bra 

Uppgifter

 • Sidan 50-51

 • Fakta om energikällor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: