Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Kraft, rörelse & tryck

Skapad 2020-11-29 19:44 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola 8 – 9 Fysik
Varje dag så påverkas du av olika krafter och tryck. Ibland märker du det och ibland märker du det inte. I detta avsnitt kommer du få lära dig mer om vad krafter inom fysiken är och hur de kan vara till hjälp för att beskriva händelser i vår omvärld. Du kommer även lära dig om hur krafter skapar olika former av rörelser och hur krafter utövar tryck på sin omgivning.

Innehåll

Tidsperiod

Vecka: 49-51 (eventuellt längre) 
 

Vad ska jag lära mig? Du ska

 • Förstå skillnad mellan vikt och tyngd.
 • Kunna tröghetslagen.
 • Beskriva ett experiment som visar fritt fall.
 • Veta vad en kraft är och vad krafter uträttar.
 • Kunna rita krafter.
 • Förstå reaktionskraft och normalkraft .
 • Veta hur man kan öka och minska friktion.
 • Veta hur balansen beror av tyngdpunkt och stödyta.
 • Kunna mekanikens gyllene regel.
 • Känna till några enkla maskiner.
 • Kunna använda hävstångslagen
 • Förstå vad som menas med tryck
 • Kunna jämföra lufttryck med tryck under vatten
 • Förstå vad vattnets lyftkraft beror på.
 • Veta varför vi har vattenlås för avlopp.
 • Veta något om kapillärkraft.
 • Kunna Arkimedes princip.

 

Begrepp: Kraft, acceleration, tyngdlöshet, tröghetslagen, likformig rörelse, retardation, medelfart, pendel, svängningstid, fritt fall, tyngdkraft, gravitation, newton, dynamometer, friktion, (kraft-pil), angreppspunkt, resultant, reaktionskraft, normalkraft, stödyta, tyngdpunkt, enkla maskiner, mekanikens gyllene regel, hävstång, hävstångslagen, centralrörelse, centripetalkraft, centrifugalkraft, tryck, pascal, lufttryck, övertryck, undertryck, vattentryck, lyftkraft, kapillärkraft.

 

Hur ska jag visa det? 

 • Genom ett prov
 • Genom att delta i olika undersökningar och dokumentera dessa på olika sätt.
 • Genom att göra olika uppgifter. 


 

Bedömning:

Bedömningen kommer att ske formativt under arbetsprocessens gång, genom inlämning av uppgifterna ovan samt genom ett kunskapsprov.

Kunskapskrav samt bedömningen visas i matrisen nedan.

   

Hur kan vi arbeta för att komma dit?  

 • Genomgångar & filmer
 • Läsa och svara på frågor i boken.
 • Praktiska undersökningar

Uppgifter

 • Powerpoint Krafter & tryck (Fysik)

 • Prov - Krafter, rörelse & tryck

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Kraft, rörelse & tryck

Undersökningar

E
C
A
Genomföra undersökningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar men kan även ... egna planeringar som det går att jobba ifrån. Eleven använder utrustning säkert och...
Du bidrar till att formulera egna planeringar. Du använder utrustning säkert och i huvudsak på ett fungerande sätt.
Du formulerar egna planeringar. Du använder utrusning säkert och på ett ändamålsenligt sätt.
Du formulerar egna planeringar. Du använder utrusning säkert och på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat & slutsatser
Eleven kan jämföra resultatet med frågeställningen/teorin och drar ... slutsatser som har en ... koppling till relevant teori.
Du drar enkla slutsatser som har en viss koppling till teorin.
Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till teorin.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till teorin.

Begrepp, teorier och resonemang

E
C
A
Begrepp
Eleven har kunskaper om materia, krafter, rörelse & tryck och visar det genom att ... samt använda ... av områdets begrepp.
Du har grundläggande kunskaper. Du kan ge exempel och beskriva några teorier med minst hälften av begreppen.
Du har goda kunskaper. Du kan ge exempel, visa samband och förklara några teorier med minst hälften av begreppen.
Du har mycket goda kunskaper. Du kan ge exempel, visa samband och förklara några teorier med god användning av flertalet av begreppen.
Resonemang
Eleven kan föra underbyggda resonemang där företeelser i vardagen och samhället kopplas ihop med krafter, rörelse & tryck där eleven visar på ... samband.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang. Du visar på enkla samband.
Du drar relativt väl underbyggda och utvecklade resonemang. Du visar på förhållandevis komplexa samband.
Du drar väl underbyggda och välutvecklade resonemang. Du visar på och förklarar komplexa samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: