Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astrid taluppfattning

Skapad 2020-11-29 23:36 i Lyckeboskolan F-9 Visa kommun
Grundskola 7 Matematik
Taluppfattning och tals användning

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik år 5 vt17

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
De fyra räknesätten
Du ska kunna räkna kort division med minnessiffra samt veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion. Ex. 14 + 8 x 4
 • Ma
 • Ma  4-6
Du kan räkna enkla divisioner som går jämnt ut med kort division. Du kan vissa av multiplikationstabellerna.
Du behöver träna så att du blir helt säker på multiplikationstabellerna. Det är en förutsättning för att du ska kunna klara av att räkna kort division.
Du kan räkna kort division med minnessiffra samt vet att multiplikation och division går före addition och subtraktion.
Du har inga som helst svårigheter att räkna multiplikation och division och uppgifter med olika räknesätt.
Du ska kunna förstå, jämföra och storleksordna negativa och positiva tal
 • Ma  4-6
Du kan med hjälp jämföra och storleksordna negativa och positiva tal.
Du behöver träna på att använda en tallinje eller termometer med positiva och negativa tal
Du kan förstå, jämföra och storleksordna negativa och positiva tal.
Du har goda kunskaper om negativa och positiva tal.
Bråk
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna bråk samt skriva enkla bråk i decimalform
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan skriva bråk, du är osäker på att säga dem. Du är osäker på att storleksordna bråk och skriva bråk i decimalform.
Du behöver träna på att säga ordningstalen. Du behöver se bilder av bråk för att kunna storleksordna bråk. Försök även att tänka bilder i huvudet. Träna gärna hemma, ex. dela en tårta med dina syskon.
Du kan läsa, skriva och storleksordna bråk samt skriva bråk i decimalform.
Du kan läsa, skriva och storleksordna bråk samt skriva bråk i decimalform. Du kan även avläsa bilder av mer komplicerade bråk.
Procent
Du ska kunna 100 %, 50 % och 25% samt avläsa detta i ett cirkeldiagram
 • Ma
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du är osäker på 100 %, 50 % och 25% är samt kan med hjälp avläsa ett cirkeldiagram.
Tänk på att alltid rita en bild av uppgiften.
Du vet vad 100 %, 50 % och 25% är samt kan avläsa detta i ett cirkeldiagram.
Du har goda kunskaper om procent.
Decimaltal
Du ska kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
 • Ma
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan addera och subtrahera, du är osäker på att multiplicera och dividera decimaltal
Du behöver bli säker på algoritmer i de fyra räknesätten. Tänk på att decimaltecknen ska stå under varandra vid addition och subtraktion. Vid multiplikation och division ska du se till att det är lika många decimaler i talet och svaret. Träna så att du automatiserar multiplikationstabellerna.
Du kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal.
Du är helt säker på de fyra räknesätten.
Du ska kunna göra uppskattning av tal samt med hjälp av den avgöra om ditt svar är rimligt. Du ska kunna välja lämpligt räknesätt samt kunna räkna ut tal med flera uträkningar
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  4-6
Du kan med hjälp uppskatta tal samt se om svaret är rimligt. Du kan ibland välja rätt räknesätt, du tycker det är svårt att räkna ut tal som kräver flera uträkningar.
Gör det till en vana att uppskatta tal för att kunna se om dina svar är rimliga. Försök läsa så att du förstår vad det frågas efter, då förstår du vilket räknesätt du ska ha.
Du kan uppskatta tal, samt med hjälp av uppskattningen avgöra om ditt svar är rimligt. Du kan oftast välja lämpligt räknesätt samt kan räkna ut tal med flera uträkningar.
Du är säker på att uppskatta tal och bedöma rimlighet. Du är säker på att välja lämpligt räknesätt samt räkna ut tal med flera uträkningar.
Geometri
Du ska veta att en rät vinkel är 90°, att en spetsig är mindre och att en trubbig är större. Du ska kunna mäta och rita vinklar med gradskiva
 • Ma  4-6
Du vet att en rät vinkel är 90°, att en spetsig är mindre och att en trubbig är större. Du är osäker när du ska mäta och rita vinklar med gradskiva.
Tänk på att vara noggrann när du ritar och mäter vinklar.
Du vet att en rät vinkel är 90°, att en spetsig är mindre och att en trubbig är större. Du är relativt säker på att mäta och rita vinklar med gradskiva.
Du vet att en rät vinkel är 90°, att en spetsig är mindre och att en trubbig är större. Du är mycket säker på att använda gradskiva.
Du ska veta att ett halvt varv är 180° och ett helt varv är 360° samt veta och kunna använda vinkelsumman i en triangel
 • Ma
 • Ma  4-6
Du är osäker på hur många grader ett helt och ett halvt varv är. Du kan med hjälp använda vinklesumman i en triangel.
Tänk på att vara noggrann när du ritar och mäter vinklar. Det är viktigt att du tränar mer på triangelns vinkelsumma så du kan använda dig av den för att räkna ut vinklar.
Du vet hur många grader ett halvt och ett helt varv är samt vet och kan använda vinkelsumman i en triangel.
Du vet hur många grader ett halvt och ett helt varv är samt vet och kan använda vinkelsumman i en triangel och andra geometriska figurer.
Du ska kunna rita symmetriaxlar och symetriska bilder
 • Ma  4-6
Du kan med hjälp rita symmetriaxlar och symetriska bilder.
Träna på att rita symmetriska bilder.
Du kan rita symmetriaxlar och symetriska bilder.
Du har goda kunskaper om att rita symmetriaxlar och symetriska bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: