👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dinosaurier

Skapad 2020-11-30 07:32 i Klockarebyns förskola Båstad
Förskola
Planering av tema Dinosaurier

Innehåll

v.6-12

Mål: Att dem gemensamt med samarbete och samspel ska bestämma en dinosaurie per grupp att forska kring. 

Vad? Vi har kommit igång med våra böcker och just nu har vi forskat om mat, storlek, utseende men vi får se vad var grupp väljer att forska vidare med.

Hur? Vi sitter i våra grupper och använder oss av papper där barnen får på sitt eget sätt, antingen digitalt eller analogt

Vem/Vilka? Barnen i gruppen

Var? På avdelning

När? Olika dagar i veckan i mindre grupper

Varför?Då detta är vad barnen har intresse av som vi kopplar till våra avdelningsmål. 

Dokumentation: kontinuerligt, t.ex. film, foto, skrift, bild mm.

Forskningsanknytning:

............................................................................................................................................................................................................

Planering V5

Mål: Att dem gemensamt med samarbete och samspel ska bestämma en dinosaurie per grupp att forska kring. 

Vad? Vi börjar göra våra böcker

Hur? Vi sitter i våra grupper och använder oss av papper där barnen får på sitt eget vis göra sitt omslag till sin dinosaurie.

Vem/Vilka? Barnen i gruppen

Var? På avdelning

När? Olika dagar i veckan i mindre grupper

Varför?Då detta är vad barnen har intresse av som vi kopplar till våra avdelningsmål. 

Dokumentation: kontinuerligt, t.ex. film, foto, skrift, bild mm.

Forskningsanknytning:

 

............................................................................................................................................................................................................

Planering V4


Mål:
 Att dem gemensamt med samarbete och samspel ska bestämma en dinosaurie per grupp att forska kring. 

 

Vad?: Vi sa ta till vara på kunskaper vi har runt oss, alltså biblotekarien som ska berätta mer om böcker från hennes synvinkel och kunskaper samt om hur man ska va i ett bibliotek.

 

Hur?: Vi gör det i mindre grupper, som går till biblioteket.

 

Vem/vilka(aktör)?: Barnen i grupp

 

Var(ute-inne-rum-plats)?: I biblioteket för att få en koppling till miljön och böckerna. 

 

När(tid)?: tisdag (då är biblotekarien på plats

 

Varför? Då detta är vad barnen har intresse av som vi kopplar till våra avdelningsmål. 

 

Dokumentation: kontinuerligt, t.ex. film, foto, skrift, bild mm.

 

Forskningsanknytning: Via böcker eller andra medier samt learning by doing.

 

…………………….........................................................................................................................................................................

Planering v3

Mål: Att dem gemensamt med samarbete och samspel ska bestämma en dinosaurie per grupp att forska kring. 

 

Vad?: Vi tittar tillsammans med barnen på olika bokomslag. Hur ser en bok ut? Vad kommer först i en bok?

 

Hur?: Vi gör det i mindre grupper där barnen får samarbeta och ta reda på forskning om dinosaurier.

 

Vem/vilka(aktör)?: Barnen i grupp

 

Var(ute-inne-rum-plats)?: Då vi kommer arbeta med små grupper så väljer vi att vara inne medans resterande kommer vara ute. 

 

När(tid)?: tisdag och torsdag

 

Varför? Då detta är vad barnen har intresse av som vi kopplar till våra avdelningsmål. 

 

Dokumentation: kontinuerligt, t.ex. film, foto, skrift, bild mm.

 

Forskningsanknytning: Via böcker eller andra medier samt learning by doing.

 

............................................................................................................................................................................................................

 

Mål: Att dem gemensamt med samarbete och samspel ska bestämma en dinosaurie per grupp att forska kring. 

 

Vad?: Var grupp ska sitta och komma överens om vilken dinosaurie dem känner att dem vill lära sig mer om, samt vilka delar dem är mest intresserade av. 

 

Hur?: Dem ska sitta i grupper ute och diskutera fram en dinosaurie att forska kring och bestämma vilka frågor dem vill veta mer om. 

 

Vem/vilka(aktör)?: Barnen i grupp

 

Var(ute-inne-rum-plats)?: Då vi kommer arbeta med små grupper så väljer vi att vara inne medans resterande kommer vara ute. 

 

När(tid)?: tisdag och torsdag

 

Varför? Då detta är vad barnen har intresse av som vi kopplar till våra avdelningsmål. 

 

Dokumentation: kontinuerligt, t.ex. film, foto, skrift, bild mm.

 

Forskningsanknytning: Via böcker eller andra medier samt learning by doing.

 

Utvärdering

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18