Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: källkritik

Skapad 2020-11-30 08:45 i Röllingbyskolan Österåker
Övning i källkritik
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi kommer under de två kommande veckorna att arbeta med källkritik inom historia.

Innehåll

Konkretiserade mål

I detta arbetsområdet ska eleven kunna:

- föra resonemang om källors trovärdighet och relevans.

- använda historiska begrepp, i detta fall källkritiska begrepp.

Undervisningen

Genomgång av källkritisk metod. Klassrumsövning där vi övar begreppskunskap och där eleverna får praktiska tips.

Arbete med läromedlet ne.se

Bedömning

 • Hur eleven använder källmaterial. Här tittar jag specifikt på hur eleven resonerar om trovärdighet och relevans. Resonemangen ska vara utvecklade (förklara vad man menar, göra kopplingar och referenser) och vara underbyggda (ha stöd i fakta).
 • Hur eleven använder historiska begrepp. Här är jag intresserad av hur pass väl eleven kan använda sig av de källkritiska begreppen förstahands- och andrahandskälla, äkthet, närhet, beroende och tendens. Både bredd (hur många begrepp?) och precision (använda begreppen rätt) är viktigt.

 

Veckoplanering:

v. 49

Genomgång av källkritik under onsdagens och torsdagens lektion.

v. 50

Arbetar med källkritik på ne.se. Under veckan kommer vi att ha ett test på källkritik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9

Matriser

Hi
Källkritik

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Använda källmaterial
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt välunderbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: