Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik 9d ht-20

Skapad 2020-11-30 09:42 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Biologi
Arbetsområde genetik och genteknik hösten 2020.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Centralt innehåll

  • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

  • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

  • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

  • Aktuella forskningsområden inom biologi

  • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

  • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling

  • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

 

Mål

Mål för arbetsområdet är att du ska lära dig mer om evolutionsteorin och de bevis som finns för teorin. Du skall också kunna förklara, utifrån evolutionsteorin, hur arter utvecklas och anpassas till omgivningen. En del av arbetsområdet är att du skall lära dig mer om celler och celldelning, hur arvsmassan kopieras och vilka problem som kan uppstå här. Du skall också kunna förklara hur en organism ärver olika egenskaper och hur skador på arvsmassan kan uppstå. Ytterligare ett mål är att du ska kunna förklara vad genteknik är samt för- och nackdelar med detta.

 

Arbetsformer och bedömning

 

Vi kommer under arbetsområdet att ha genomgångar, se på film och arbeta med olika frågeställningar. Du kommer att få skriva en debattartikel kring ett egenvalt område inom genteknik. Området avslutas med ett skriftligt prov.

Matriser

Bi
Genetik

Provet

Bedömning av provet på genetik.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du har grundläggande koll på områdets begrepp vilket du visar genom att ha rätt på ca hälften av frågorna på förhöret.
Du har god koll på områdets begrepp vilket du visar genom att ha rätt på de flesta av frågorna på förhöret.
Du har mycket god koll på områdets begrepp vilket du visar genom att ha rätt på i princip alla frågorna på förhöret.
Diskussion
Du svarar på frågan om Tutankhamon och inavel och ger en enkel motivering till din åsikt.
Du svarar på frågan om Tutankhamon och inavel och ger en utvecklad motivering med flera argument som stödjer din åsikt.
Du svarar på frågan om Tutankhamon och inavel och ger en utvecklad motivering med flera argument som stödjer din åsikt. Du utvecklar dina argument och kan generalisera kring frågan.

Debattartikeln

Bedömning av debattartikeln.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta och begrepp
Du har grundläggande koll på området genteknik vilket du visar genom viss användning av områdets begrepp.
Du har god koll på området genteknik vilket du visar genom att använda områdets begrepp på ett i huvudsak korrekt sätt.
Du har mycket god koll på området genteknik vilket du visar genom att använda områdets begrepp på ett korrekt sätt.
Betydelse
Du ger exempel på hur upptäckter inom genteknikområdet har varit viktigt för människan.
Du ger exempel på och förklarar hur upptäckter inom genteknikområdet har varit viktigt för människan.
Du ger exempel på, förklarar hur samt generalisera kring hur upptäckter inom genteknikområdet har varit viktigt för människan.
Diskussion
Du kan föra en enkel diskussion där du ger exempel på för- och nackdelar, risker och problem med ditt valda genteknikområde.
Du kan föra en utvecklad diskussion där du ger exempel på och förklarar konsekvenser av för- och nackdelar, risker och problem med ditt valda genteknikområde.
Du kan föra en utvecklad diskussion där du ger exempel på och förklarar konsekvenser i flera led av för- och nackdelar, risker och problem med ditt valda genteknikområde.
Argument
Du framför och bemöter argument på ett enkelt sätt. Du skiljer fakta från värderingar.
Du framför och bemöter argument på ett utvecklat sätt genom att utveckla argumenten i något led. Du skiljer fakta från värderingar.
Du framför och bemöter argument på ett utvecklat sätt genom att utveckla argumenten i flera. Du skiljer fakta från värderingar.
Text
Du använder information från två källor och skriver en enkel text med ett vardagsspråk.
Du använder information från flera källor och skriver en utvecklad text med viss användning av ett formellt och naturvetenskapligt språk.
Du använder information från flera källor och skriver en välutvecklad text med användning av ett formellt och naturvetenskapligt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: