Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud och Lek- Levi

Skapad 2020-11-30 09:57 i Dibber Tussi förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Gruppstärkande aktiviteter

Innehåll

Vad ska läras ut?  
Vid höstterminens start var vi en helt ny barngrupp och ett nytt arbetslag.  Fokus har varit på att få ihop gruppen och att personalen ska få arbeta ihop sig. Det har vi gjort genom att leka lekar, sammarbetsövningar och genom att den fria leken får ta ett stort utrymme där pedagogerna har varit närvarade i leken. Vi pratar mycket om hur man är en bra kompis och att respektera och ta hänsyn till varandra. 

Varför? 
För att få ett gynnsamt arbetsklimat där det lustfyllda lärandet kan ske. Det är viktigt att arbeta på ett förebyggande sätt mot kränkningar. Det är av yttersta vikt att barnen känner sig trygga med såväl barngruppen som med pedagogerna.

Hur ska undervisningen genomföras?

Vi kommer dela upp oss i mindre grupper och vi kommer arbeta i helgrupp för att barnen ska få lära känna varandra.  Vi startar terminen med att introducera våra lärvänner Hjärtrud och Lek- Levi.  Hjärtrud står för värdegrundsarbetet och utgör en viktig en del i vår verksamhet. Vi kommer arbeta med sammarbetsövningar, lekar och prata om vikten av att vara en bra kompis. Lek- Levi representerar leken och dess stora betydelse. Vi kommer ge leken stort utrymme för genom leken främjas barnens relationer och de lär sig de sociala verktygen.

 

Dokumentation 

Vi kommer fotografera barnen i aktiviteterna och sedan diskutera och reflektera med barnen vad vi har gjort. Barnen får återberätta aktiviteten inför sina kompisar. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: