Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik geometri kap 3

Skapad 2020-11-30 10:12 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola F Matematik
Kursen kommer att handla om geometriska objekt och metoder för beräkning av area och omkrets av dessa samt enhetsbyten i samband med detta.

Innehåll

Kap 3 Geometri

Syfte          Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll         

  • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt.
  • Metoder för beräkning av area och omkrets hos geometriska objekt samt enhetsbyten i samband med detta.

 

Begrepp

Se bok sid 79

 

Arbetssätt

Arbetet kommer att ske enskilt och i grupp. Genomgångar klassvis samt eget arbete i bok.

 

 

Bedömning         

Den skriftliga och muntliga förmågan vad gäller problemlösning, kunskaper om matematiska begrepp och deras samband, användandet av matematiska metoder och anpassning till sammanhanget, tillvägagångssätt vid redovisning samt vilka uttrycksformer som används.

Veckoplanering:

Vecka

 

Mål

49

Läs sid 80

Sid 81 uppgift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21

Rött för högre betyg

Prefix

50

Läs sid 84

Sid 85 uppgift 1, 2, 3, 4, 5, 7

Läs sid 87

 

Sid 88 uppgift  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Rött för högre betyg

 

Läs sid 91-92

Sid 93 uppgift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16

Rött för högre betyg

 

Geometriska begrepp

 

 

 

Vinklar

 

 

 

Månghörningar och vinkelsumma

 

 

51

Läs sid 96

Sid 96 uppgift 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16

Rött för högre betyg

 

Läs sid 99

Sid 99 uppgift 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Rött för högre betyg

 

Omkrets

 

 

 

 

Area

 

2

Läs sid 101

Sid 102 uppgift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  13, 14, 15, 17

Rött för högre betyg (ej uppgift 19)

 

Läs sid 105

Sid 106 uppgift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12

Rött för högre betyg

Area

 

 

 

 

 

 

Area trianglar

3

Begreppstest sid 110 (classroom)

Kapiteltest sid 111(classroom)

Basläger sid112-114

Hög höjd sid 115-117

Repetitionshäfte

 

4

Repetition

Prov torsdag 28/1

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: