Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärvännen Krea-Tiva hälsar på

Skapad 2020-11-30 10:19 i Dibber Tussi förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Krea-Tiva bjuder under december in alla goa getingar till härligt juligt skapande och byggande av fantasileksberikande käpphästar!

Innehåll

Bakgrund

Fokusområde för december månad är lärvännen kreativa

Barnens önskemål att bygga egna käpphästar 

Syfte 

Syftet är att möjliggöra för barnen att utveckla sin fantasi och kreativitet. Syftet är också att möta barnens intressen och önskemål och att därigenom möjliggöra inflytande och delaktighet. 

Metod

Vi presenterar skapandematriel för barnen utifrån jultemat och låter barnen välja hur de vill använda dessa och vad de vill skapa. Viss inspiration och en del exempel kommer att finnas som stöd för de som vill.   

Tillsammans med barnen kommer vi undersöka och ta reda på vad vi behöver för att bygga käpphästarna. 

Dokumentation 

Vi kommer fotografera barnen i deras aktiviteter som dokumenteras i unikum för att delge vårdnadshavare. Bilderna från aktiviteterna kommer finnas tillgängliga för barnen genom att vi projekterar upp dem på avdelningen. Detta ger pedagogerna och barnen tillfälle att reflektera tillsammans.

Utvärdering

Pedagogerna utvärderar muntligt efter varje aktivitet och tillsammans med barnen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: