Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2020-11-30 11:57 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Hur vi arbetar med språk och kommunikation

Innehåll

Vi på Vintergatan arbetar med språk och kommunikation med de yngsta barnen genom att vi använder oss av exempelvis bildstöd och TAKK. Vi använder oss av dessa redskap både i aktiviteter och samlingar samt i spontana händelser. 

Genom läslyftet kommer vi få mer kunskap kring språk och kommunikation. Vi kommer arbeta med läsning genom både böcker och Ugglo. Vi arbetar med ramsor och sång i planerade aktiviteter vilket som ger barnen ett rikare ordförråd och språklig kompetens. Genom ugglo och andra digitala hjälpmedel kan vi arbeta med barn som har ett annat modersmål

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: