Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-11-30 11:52 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Hur vi arbetar med matematik

Innehåll

Förskolan har arbetat med skolverkets projekt Matematiklyftet. Detta har hjälpt oss att belysa hur mycket matematik det finns omkring barnen i deras vardag.  Matematiklyftet har medvetandegjort pedagogerna om hur mycket matematik vi redan gör i verksamheten. Vi har valt att behålla delar av dokumentationen och modulerna ifrån matematiklyftet för att kunna fortsätta göra detta synligt.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: