Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA- Singma 2A Kap.7 v.48-49

Skapad 2020-11-30 11:59 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Bråk

Innehåll

MA:

 

Vad ska vi arbeta med? Vad ska du lära dig?

 

 

I fokus:

 

*dela i halvor

* dela i fjärdedelar

* dela i tredjedelar

* tal i bråkform

* del av helhet och del av antal

 

 

Mål:

 

Kunna dela en helhet i två lika stora delar.

Förstå att två halvor bildar en hel.

Kunna känna igen figurer som delats i halvor.

Kunna dela en helhet i fyra lika stora delar.

Förstå att fyra fjärdedelar bildar en hel.

Kunna känna igen figurer som delats i fjärdedelar.

 

Kunna dela en helhet i tre lika stora delar.

Förstå att tre fjärdedelar bildar en hel.

Kunna känna igen figurer som delats i tredjedelar.

Kunna uttrycka tal i bråkform.

Kunna dela upp och gruppera föremål i två respektive fyra lika stora grupper.

Kunna bestämma hälften av ett antal och fjärdedelar av ett antal.

Reflektera över och visa sin kunskap om bråk.

Göra en självskattning av sin kunskap.

 

 

 

Hur ska vi arbeta?

 

Vi utforskar. 
Vi lär.
Vi övar.
Jag övar. 

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 

·       Genom att pröva

 

·       Genom att samtala och diskutera i par och grupp

 

·       Visa med konkret material

 

    ·  Öva i lärboken

 

·       Öva i övningsboken 

 

Bedömning

 

Eleverna bedöms formativt under lektionens gång samt summativt i slutet av lektionen, då de övar själva i övningsboken. 

 

De bedöms även summativt i slutet av kapitlet när de genomför sin kunskapslogg. 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: