Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leva tillsammans

Skapad 2020-11-30 12:58 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Hur är man en bra kompis? Hur löser man bråk och konflikter? Vad är rätt och fel, och hur vet man det? Vad är viktigast i livet? Det här är några av de frågor som vi kommer att arbeta med i det här arbetsområdet.

Innehåll

 

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer vi att diskutera och arbeta med olika livsfrågor. Det kommer bland annat att handla om vad det innebär att vara en bra kamrat, hur vi bemöter varandra och vad som är viktigt i livet. Vi kommer att diskutera begreppen jämlikhet, jämställdhet, empati, mobbning, kränkning, solidaritet, rättvisa och frihet.

Du kommer att få:

 • Diskutera olika frågor tillsammans med dina kamrater.
 • Göra uppgifter enskilt, i par och i grupp.
 • Dramatisera
 • Se på film med efterföljande diskussioner
 • Läsa texter i religionsboken.

Bedömning - vad och hur

Kunna resonera om vardagliga moraliska frågor.
Kunna reflektera över livsfrågor.
Kunna jämföra med andra religioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: