Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Die deutsche Geschichte

Skapad 2020-11-30 14:26 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola F Moderna språk - språkval
Här kommer du läsa texter om Tysklands historia och lära dig nya ord och begrepp, repetera perfektformer och öva läs - och hörförståelse.

Innehåll

Die deutsche Geschichte 

 

Texte Aufgaben Grammatik

 

Digilär

   

Die Geschichte Deutschlands

1, 4-6 + lesen

werden - Repetera perfekt

Wir sind Deutschland

1-4 + hören/lesen

Ackusativ/dativstyrande prepositioner

Die Gebrüder Grimm

1-4 + hören/lesen

Genitiv

Anne Frank

1-4 + Lesen/hören 

 

Der Sprung 4

   

Die Mauer S 64

Lesen und verstehen

 

Fluchtversuche S 67

Lesen und zusammenfassen

 
     
     Syfte och förmågor

 

 • Kunna läsa och förstå texter

 • Använda texter för egen produktion

 • Kunna lyssna och förstå

 • Tala 

 • Använda strategier

 

Du ska kunna: 

 

 • Läsa och förstå texter

 • Lära dig nya ord

 • Sammanfatta texter

 • Lyssna och förstå 

 • Använda strategierKopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: