Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nivå 4: Livets slut

Skapad 2020-11-30 15:02 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Religionskunskap
Under Nivå 4 kommer du att lära dig om hinduismen och buddhismens världsbild, gudsuppfattningar och människosyn. Du kommer även att lära dig om dygdetiken.

Innehåll

Introduktion och innehåll

Under Nivå 4 kommer du att lära dig om hinduismen och buddhismens världsbild, gudsuppfattningar och människosyn. Du kommer även att lära dig om dygdetiken. Du kommer att lära dig  genom att att läsa kapitlen "Hinduism", "Buddhism" och "Etik" på NEs läromedel.

Du kommer att fördjupa dig inom trosuppfattningarnas synsätt om vad som gör ett gott liv och hur det påverkar vad som händer med en människa när de dör. 

Du kommer att visa dina kunskaper genom att delta i ett seminarium där du muntligt redogör för och analyserar en av trosuppfattningars dygder.

Lärandeaktiviteter

En framgångsrik elev kommer kunna:

 1. Beskriva trosuppfattningens cykliska världsbild, gudsbild och människosyn. Beskriv relationen till vetenskap. (Fakta)
 2. Förklara vad ett gott liv är enligt en buddhist eller hindu. Använd identitetsfaktorer. (Analys)
 3. Motivera med en dygdpil hur en dygdetiker skulle se på buddhismens eller hinduismens sätt att leva. (Slutsats)

Material

Föreläsning Hinduism, buddhism och dygdetik

Kapitlet "Hinduismen" på NE.se

Kapitlet "Buddhismen" på NE.se

Kapitlet "Etik" på NE.se

Quizlet Hinduismen och Buddhismen

Quizlet Dygdetik

Uppgifter

 • Seminarium

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
  Rel  -
 • Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
  Rel  -
 • Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
  Rel  -
 • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser.
  Rel  -
 • Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.
  Rel  -
 • Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
  Rel  -
 • Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.
  Rel  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.
  Rel  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundade argument.
  Rel  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med enkla argument.
  Rel  E
 • Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
  Rel  A
 • Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
  Rel  C
 • Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
  Rel  E
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna.
  Rel  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad analys av de olika uppfattningarna.
  Rel  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en enkel analys av de olika uppfattningarna.
  Rel  E
 • Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en komplex analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade och nyanserade argument i några frågor. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
  Rel  A
 • Eleven kan utförligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade argument i någon fråga. Eleven för välgrundade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
  Rel  C
 • Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga. Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
  Rel  E

Matriser

Rel
Nivå 4: Livets slut

Otillräckligt
Godtagbart
Beskriva trosuppfattningens cykliska världsbild, gudsbild och människosyn. Beskriv relationen till vetenskap.
 • Rel  E
 • Rel  E
 • Rel  E
 • Rel  E
 • Rel  C
 • Rel  C
 • Rel  C
 • Rel  A
 • Rel  A
 • Rel  A
 • Rel  A
Jag kan inte eller beskriver fel världsbild, gudsbild eller människosyn. Jag kan inte beskriva relationen till vetenskap, till exempel genom att blanda ihop de fyra förhållningssätten.
Jag kan beskriva världsbild, gudsbild och människosyn genom att i flera led förklara bland annat samsara, reinkarnation, karma och målet med tron. Jag kan beskriva relationen till vetenskap, till exempel genom att jämföra exempel från tron med något av de fyra förhållningssätten.
Förklara vad ett gott liv är enligt en buddhist eller hindu. Använd identitetsfaktorer.
Jag har en felaktig eller har en för enkel förklaring av vad ett gott liv innebär, till exempel genom att inte ha argument för karma, reinkarnation eller trosuppfattningens etik. Jag kan inte ge exempel på identitetsfaktorer.
Jag kan förklara vad ett gott liv innebär, till exempel genom att ha argument för hur karma, reinkarnation påverkar trosuppfattningens etik. Jag kan ge exempel på identitetsfaktorer och jag beskriver dem med längre, detaljerade förklaringar.
Motivera med en dygdpil hur en dygdetiker skulle se på buddhismens eller hinduismens sätt att leva.
Jag kan inte använda en dygdpil. Jag har svårt att motivera hur en dygdetiker skulle se på en hinduisk eller buddhistisk dygd.
Jag kan med enkelhet använda en dygdpil. Jag kan motivera hur en dygdetiker skulle se på en hinduisk eller buddhistisk dygd genom att förklara dygder, laster och den gyllene medelvägen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: