Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Fokusområde 2 Språk Tina 2020

Skapad 2020-11-30 16:52 i Familjedaghem Härryda Förskolor
Förskola
Språk; intresse för sin första-bokstav, sagor, rim och ramsor.

Innehåll

1. Vilka Läroplansmål ska vi sträva mot?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

*Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

*Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.,

 

2. Vilka aktiviteter ska jag erbjuda barnen under fokusområdet?
    (Antal aktiviteter är upp till var och en)

*Arbeta med sin bokstav i olika material och färger ex med klossar, pärlor, piprensare, naturmaterial.

*Vi ska skapa en bokbuss tillsammans.

*Daglig högläsning.

*Teckenspråk 

*Sånger, rim och ramsor

 

 

 

 

        1. Demokrati, delaktighet och inflytande

       *Valfritt material till skapande, val av sagoböcker, alla barnen får komma till tals.


        2. Skapande, kreativitet och digital kompetens

       *Vi skapar en och en och även gemensamt, vi resonerar oss fram hur vi ska göra bussen, vi tar bilder och dokumenterar under               resans gång.


        3. Genus och likabehandling

        *Bemöta barnen på ett likvärdigt sätt oavsett kön, ålder och förutsättningar.

   
        4. Hållbar utveckling

         *Använder oss av återvinningsmaterial, bokbussen ska göras av en tomt juicepaket samt däck av korkar. 


        5. Motorik och hälsa

         *Ha gympa minst en gång i veckan även mungympa, läsa bok om olika frukt och grönsaker, diskutera ex om vad som är nyttigt             att äta.


        6. Relationell pedagogik

        *Trygga relationer och respektfullt bemötande.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: