Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medier

Skapad 2020-11-30 20:44 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska som andraspråk Svenska
Har du fått några nyheter idag? Troligen har du det, i alla fall om du har kollat någon tidning eller tittat på tv-nyheter. Tv, tidningar, radio och internet är exempel på medier. Ofta säger man massmedier eftersom tv, tidningar och radio når en stor mängd (en massa) människor ungefär samtidigt. Vi kallar ofta dagens samhälle för informationssamhället. Aldrig har vi människor kunnat få så mycket information som nu, och det så snabbt. Men samtidigt är det också så att det aldrig har varit lättare att sprida lögner till så många människor så snabbt som nu! Det är bland annat det som det här avsnittet ska handla om.

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
- Du kommer att få följa samt diskutera programserien Är det sant? för att du bättre ska förstå hur media fungerar. 
- Du kommer att i samband med olika övningar få utveckla ditt källkritiska tänkande med hjälp av frågorna VEM säger VAD, VARFÖR, HUR och NÄR?
- Du granskar reklam och resonerar kring hur reklam är utformad utifrån begreppen syfte, produkt, målgrupp samt varumärke.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Samhällskunskap
- Visa på kunskaper om hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
- Söka information om samhället och använder då olika källor på ett fungerande sätt samt resonerar om informationens och källornas användbarhet.

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att kunna svara på frågorna:
- Hur påverkas vi av media?
- Hur kan vi påverka andra med hjälp av media?
- Vilken roll har medierna ett demokratiskt samhälle?
- Vilka för- och nackdelar finns det med reklam?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: