Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi årskurs 6

Skapad 2020-12-01 12:32 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Ett arbetsområde om ASTRONOMI
Grundskola 6 Fysik
I arbetsområdet Astronomi ska du bland annat få lära dig mer om solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Du ska få lära dig om hur vi med kunskaper om astronomin kan dela upp tiden i dag, natt, månader, år och årstider. Vi ska lära oss om upptäckter och uppfinningar som påverkat människans syn på det som finns i det vi kallar för rymden.

Innehåll

Undervisningens innehåll

VAD?

Vi kommer att arbeta med:
- solsystemets himlakroppar, dess uppbyggnad och rörelser.
- dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet.
- historiska berättelser kring universum.

- personer,upptäckter och tekniska uppfinningar som är berömda inom området

- era (elevernas) frågor och funderingar kring rymden.

Vi kommer bland annat att:

 • Läsa i läromedelsböcker
 • Arbeta i arbetsboken
 • Se filmer på sli.se samt ur.se
 • Diskutera och resonera kring frågor i ämnet
 • Skriva faktatexter kring de olika delarna i arbetsområde
 •  Värdera och granska källor när vi söker information relevanta websidor
 • Göra en affish där vi fördjupar oss om en planet, vi kommer också att få redovisa om vår planet

Bedömning:

Du ska...

 • kunna beskriva uppbyggnaden av solsystemets himlakroppar och dess rörelse.
 • känna till solens betydelse för livet.
 •  Förstå och använda dig av ämnesspecifika begrepp i både samtal och text.
 • känna till berättelser om vad man trodde förr om universum.
 • kunna söka information i naturvetenskapliga källor och använda dig av informationen till att skapa egna texter.
 • känna till några historiska vetenskapsmän och upptäckkter

 

Ämnesspecifika begrepp:

 • kunna beskriva och förklara begreppen dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet. 
 • kunna beskriva och förklara begreppen astronomi, astrologi,solen, månen, planet, gravitation, dragningskraft, stjärna, solsystem, vintergatan, galax,

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 • Löpande under arbetets gång, med muntlig och skriftlig respons.
 • I samtal med dina klasskompisar, där du ska bidra till att fördjupa och försa samtalet framåt genom att ställa eller ge svar på frågor, göra jämförelser och resonera.
 • Hur du visar att du förstår och använder ämnesspecifika begrepp i din affisch, i din redovisning och i dina texter och när du berättar.
 • Genom ett avslutande astronomiprov i januari.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  C 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: