👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO-undervisningen 17a ht-20

Skapad 2020-12-01 13:36 i Björkbergsskolan Hudiksvall
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Detta har vi jobbat med under höstterminen i åk 3.

Innehåll

Under terminen har vi jobbat med arbetsområdena

 • Vara vänner (säsong 2) 
  • avundsjuka och att hämnas
  • chattar och att känna sig utfryst
  • svartsjuka på ny kompis
  • vad som är "inne" och tillåtet i kompisgruppen 
  • Youtube och att få elaka kommentarer
  • skoj som spårar ur
 • Vårt närområde, Hudiksvall
 • Geografi
  • Platser som är kända för eleverna
  • Väderstreck
  • Världsdelar
  • Världshav
  • Kartkunskap
 • Klassråd
 • Klassregler
 • Kyrkodetektiverna (kyrkan i hälsingtuna)
 • För 100 år sedan i Sverige (skolan och hemmet)
 • Flytt inom och mellan länder - vad det kan bero på
 • Lilla A skola
 • Mänskliga rättigheter och barnkonventionen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3