👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i franska för år 9

Skapad 2020-12-01 14:17 i Anneroskolan Helsingborg
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Franska årskurs 9 läsåret 2020-2021

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA utveckla din förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och i olika texter
 • uttrycka dig när du pratar och skriver
 • välja och använda metoder som gör att du förstår och blir förstådd
 • anpassa ditt språk till de som lyssnar eller läser, till vad du vill säga och till situationen
 • reflektera över kultur och frågor om livet och samhället i länder där man pratar språket

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

Att ställa frågor på franska, negationer, imperativ, olika pronomen, futurum, passé composé, adjektivets böjning och placering, genitiv, ordningstal med mera. 

Vi kommer också att läsa om några geografiska platser och distrikt i Frankrike samt om några andra länder där franskan används.

Planering för varje arbetsområde kommer att finnas i Google Classroom

För att träna förmågorna kommer vi att arbeta

 • med olika typer av texter från vardagssituationer
 • med hörövningar, musik och film där språket är anpassat till en lämplig nivå, t ex auditiva övningar
 • med användbara fraser i vardagliga situationer t.ex. hälsningsfraser, artighetsfraser och berätta om dig och din familj, med att fråga om vägen, om skolan i Frankrike och om mat
 • med muntliga presentationer
 • med dialoger där vi övar uttal och intonation
 •  med glosor och förhör, för att utöka ordförrådet
 • läsa och förstå enkla texter
 • skriva enkla texter; meddelanden och berättelser
 • översättning
 • projekt om ett land där franska används
 • lyssna på musik och se film

 

DETTA SKA BEDÖMAS

vi kommer att bedöma på vilket sätt du

 • förstår vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt.
 • deltar i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden.
 • uttrycker dig så andra förstår muntligt och skriftligt om välbekanta ord och fraser.
 • läser och förstår enkla texter om det handlar om något välbekant ämne.
 • skriver enkla texter och dialoger. Använder kända ord, fraser och meningar inom välbekanta ämnesområden,
 • reflekterar kring hur det är att leva i andra länder där språket används genom att berätta, samt ge enkla kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt.

 

Vi arbetar med läroboken Chez Nous. Under vårterminen 2021 kommer vi även att arbeta med ett digitalt arbetsmaterial från Gleerups Förlag. Bedömningen kommer att ske fortlöpande under lektionerna men också genom skriftliga prov/muntliga presentationer i slutet av varje arbetsområde. Datum för skriftliga prov kommer att meddelas senare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M1
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M1
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M1
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M1
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M1