Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruera en bro.

Skapad 2020-12-01 14:24 i Närlundaskolan Ekerö
Grundskola 4 – 6 Teknik
Under veckan 4-7 kommer vi att arbeta med hållfasta konstruktioner samt bygga en bro av spagetti.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att arbeta med hållfasta konstruktioner. Du kommer få träna på detta genom att bygga en bro i spagetti samt dokumentera bygget och göra en ritning. 

 

Mål för arbetet 

Du ska kunna dokumentera ditt arbete i forma av skiss, modell samt text.

Du visa att du förstår hur man konstruerar en hållfast bro.

Du ska bidra till att din grupps arbeta går framåt genom att delta, diskutera och pröva olika idéer.

 

Undervisning och arbetssätt 

Vi kommer tillsammans titta på olika hålfasta konstruktioner och repetera vad som gör en konstruktion hållfast. 

Du kommer tillsammans i en grupp bygga en bro utav en begränsad mängd spagetti samt smältlim.

 

Så här bedöms ditt arbete

Hållfastheten på er bro.

Din dokumentation av arbetet samt din skiss.

Hur du har varit med och drivit arbetet framåt. 

Kunskaps krav vi arbetar med

Eleven kan på ett sätt ord beskriva och ge exempel på hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska modeller.

Uppgifter

 • Ritning av bro

 • Reflektion över brobygget

 • Bro bygge

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: