Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Advent och jul 2020

Skapad 2020-12-01 14:44 i Montessoriförskolan Triangeln Lunds Pastorats förskolor
Förskola
Varför firar vi advent och jul i Sverige? Vilka traditioner fanns förr och vilka finns nu?

Innehåll

Vi vill att barnen ska utveckla förståelse för vad advent är och varför vi firar jul i Sverige samt julens traditioner. ”I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner och historia” (Lpfö 18, s 9)

Hur? 

Adventskalender. När barnen kommer in på morgonen samlas vi för att gemensamt titta vad som döljer sig i dagens lucka. Här hittar vi föremål eller bilder som symboliserar antingen en svensk jultradition eller en händelse i julens bibliska berättelse som vi tillsammans fördjupar oss i. Följande kommer att uppmärksammas:

Ängeln Gabriel kommer med ett meddelande till Maria.

Pepparkakor

Julbad

Marias och Josefs resa till Betlehem.

Maria och Josef kommer fram till Betlehem och letar efter någonstans att bo.

Stöpa ljus

Lutfisk

Julmaten

Korvstoppning

Lucia

Jesus föds och herdarna kommer på besök.

Jultomten och julbocken

Gröt till tomten 

På samlingen uppmärksammas även advent och ljus tänds i adventsljusstaken. Vi har även en väggkalender där vi räknar ner dagarna till jul genom att barnen sätter upp en kula varje dag.

Lucia Vi sjunger både traditionella och modernare sånger som barnen framför digitalt för vårdnadshavarna.

Skapande Barnen gör en tolkning av julevangeliet som de tillsammans skapar av olika materiel och bygger upp ett landskap. Vi erbjuder även att göra annat skapande i varierande materiel som änglar och julkort, ev mer.

Julfest  Vi har julfest sista veckan innan lovet. Barnen får vara delaktiga i att klä granen för att sedan dansa kring den. Vi sitter tillsammans vid långbord då vi äter traditionellt julbord.

Vi byter ut både matematik- och praktisktmateriel till att ha jultema.

 

 

Uppgifter

 • Ängeln Gabriel besöker Maria

 • Pepparkaksbak

 • Lucia

 • Maria och Josef reser till Betlehem

 • Födseln och herdarna

 • Ankomst till Betlehem.

 • Korvstoppning

 • Stöpa ljus

 • Julmaten

 • Gröt till tomten

 • Jultomten och julbocken

 • Julbadet

 • Lutfisken

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: