👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Värdegrund

Skapad 2020-12-01 19:06 i Gläntans förskola Nordanstig
Förskola
Vi arbetar aktivt tillsammans med vår värdegrund. Hur kan man vara en bra kompis, hur kan man lösa konflikter som uppstår. Alla är vi olika, alla är lika mycket värda. Förståelse för olika känslor hos sig själv och andra.

Innehåll

Tidsperiod: HT-20/VT-21

Var är vi?

 Vi upplever att barnen ibland kan behöva stöd och vägledning när det uppstår konflikter. Vi upplever också att barnen kan behöva hjälp med att sätta ord på sina egna och andras känslor. 

 

 

 

Vart ska vi?

  Vi vill utveckla varje barns sociala färdigheter så som:

* Omtanke om andra

* Empati

* Respektera varandra samt varandras åsikter

* Att känna igen och sätta ord på sina egna och andras känslor

 

Hur gör vi?

Vi kommer att använda oss av litteratur, filmer samt övrigt material med värdegrundstema.

Vi kommer att jobba med olika samarbetsövningar, rollspel, drama och lekar.

Vi dokumenterar och reflekterar kontinuerligt  tillsammans med barnen.

 Vi vill synliggöra allt gott barnen gör med varandra, detta gör vi genom att tillverka en kompis sol på avdelningen. Den kompletteras med foton på bra göranden som vi hjälper varandra med i vardagen. Vi samlar på och lägger till positiva ord till kompissolen som ökar känslan av gemenskap.

 Vi strävar efter att vara goda förebilder och ha ett gott förhållningssätt mot både barn och pedagoger.

Vi arbetar om olika känslor och bearbetar varje känsla en längre period. Tillvägagångssättet blir olika då vi följer barnens intresse och det de vill uttrycka. Gemensamt för alla känslor blir att vi gör olika känslomoln som vi hänger i taket där ord, bild eller andra uttryck får visa känslan.

Vi gör en julkalender  på Solrosen i december månad, där fokus kommer att vara mot julen, traditioner, gemenskap och samarbete.

 

 

Hur blev det?

 Vilka förmågor och vilken förståelse har barnen utvecklat i riktning mot målet?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18