Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering matematik läsåret 20/21

Skapad 2020-12-01 20:00 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Matematik
Under läsåret kommer du att möta matematik på olika sätt i vardagen i skolan, i lekfulla såväl som skriftliga former. Du kommer ta del av grunderna i matematik utifrån flera områden såsom geometri, antalsuppfattning, siffror, statistik, mätning, mönster och begreppsuppfattning.

Innehåll

Vi kommer under första halvan av läsåret arbeta med "hitta matematiken" som finns att ta del av på skolverkets hemsida. Genom den kan vi få reda på hur långt eleverna har kommit i matematiken. 

Utifrån olika delar av matematiken kommer vi att fokusera på olika saker. Flera moment kommer vi repetera och arbeta med återkommande under läsåret. 

Geometri

Vi kommer att...

...arbeta med geometriska former i vår miljö runtomkring oss.

...skapa formerna med olika material. 

...lära oss om några geometriska kroppar. 

...arbeta med tangram. 

 

Antalsuppfattning

Vi kommer att...

...använda material som berör antalsuppfattning och det kommer finnas tillgängligt i klassrummet. 

...arbeta med enklare addition och subtraktion. 

...räkna vid flera olika tillfällen och koppla föremål till siffror. 

...jämföra antal på flera sätt. 

 

Siffror

Vi kommer att...

...ha veckans siffra under höstterminen då vi går igenom en siffra per vecka, siffrorna 0-9.

...uppmärksamma vad siffran heter, hur den ser ut och hur man skriver siffran. 

...dela upp siffrorna på olika sätt.

...arbeta med siffrorna 11-20, både i skrift och antalsuppfattning. 

 

Statistik

Vi kommer att...

...på konkreta sätt arbeta med statistik och fokuserar främst på stapeldiagram.

 

Mätning

Vi kommer att...

...mäta olika föremål som är välkända för eleverna. 

...introducera olika mätenheter.

 

Mönster

Vi kommer att...

...träna på hur ett mönster fortsätter.

...beskriva mönster för varandra. 

 

Begreppsuppfattning

Vi kommer att...

...arbeta med jämna och udda tal. 

...prata om lägesbegrepp i vardagen.

...prata om jämförelser, förändringar och samband. 

...börja arbeta med klockan hel- och halvtimme. 

...arbeta med större än, mindre än, är lika med. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: