Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus

Skapad 2020-12-02 04:27 i Sätra skola Linköping
Ett arbete om hur ljud uppstår och uppfattas och om hörselorganen. Ljusets utbredning, hur ögat uppfattar det och ögats anatomi.
Grundskola 4 – 6 Fysik Biologi
Lite annorlunda fakta om ljud och ljus! - Blåvalen kan producera det högsta ljudet av alla levande ting här på vår jord. Hela 188 dB kan blåvalen bidra med och kan höras på över 800 kilometers avstånd. - Elefanter är så rädda för bin att enbart ljudet av surrandet kan vara nog för att få en hel flock till att fly. Elefanten har även utvecklat ett speciellt muller för att varna varandra om bin finns i närheten. - Påfågelns fjädrar är egentligen brunfärgade. Det finns dock en mikroskopisk struktur i fjädrarna, och när ljuset lyser på dem ser de istället ut att vara blåfärgade. - Uppskattningsvis nyser en tredjedel av jordens befolkning när de tittar direkt mot solen. Enligt forskare är det genetiskt och handlar om korsade ledningar i hjärnan. Är det detta som kallas människo-bugg?

Innehåll

Jag ska känna till och kunna använda följande begrepp: molekyler - ljudvåg - vibration - förtätning - förtunning - nervceller - ljuskälla - absorbera - ljusstråle - reflektera - pupill - sinnescell 

Jag ska lära mig: 

Ljud

 • Hur uppstår ljud och hur breder det ut sig?
 • Hur örat uppfattar ljudet
 • Vilka egenskaper har ljudet?
 • Skadliga ljud, hur skyddar du dig

Ljus

 • Hur reflekteras ljuset?
 • Vilka färger finns i ljus?
 • Hur uppstår skuggor?
 • Hur fungerar ögat?

Hur ska jag lära mig: 

 • göra olika experiment kring ljud och ljus
 • se faktafilm
 • vara aktiv under diskussioner
 • skriftlig test

 

Lektion 1: Diskutera och skriva om hur ljud uppstår och hur de breder ut sig. Se en kort film. 

Lektion 2: Diskutera och skriva hur örat uppfattar ljud, skillnaden mellan höga och låga toner, vad svaga och höga toner är samt hur ljudet kommer till örat om du klappar händerna. 

Lektion 3: Diskutera och skriv om hur ljus sprider sig, skapar skuggor  och hur ögat fungerar, titta på en film

Lektion 4: Diskutera och skriv om vilka färger ljuset innehåller, varför föremål får färger och hur en bilden av en tavla når dina ögon . 

Lektion 5: Göra experiment.

lektion 6: Göra prov.

 

 

Matriser

Fy Bi
Ljud och ljus

Ljud och ljus

Nivå 1 (F)
Nivå 2 (E)
Nivå 3 (C)
Nivå 4 (A)
Biologiska sammanhang & begrepp
Eleven har inte grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och kan inte visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Använda information
Eleven kan inte använda information i diskussioner och kan inte skapa texter och andra framställningar.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Fysikaliska fenomen & begrepp
Har inte grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp. användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
Resonerar inte om ljud och ljus.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Använda utrustning
Kan inte använda utrustningen på ett fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: