Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Jordgloben - kartan år 2

Skapad 2020-12-02 10:37 i Hagbyskolan Linköping
Grundskola 2 Geografi Svenska som andraspråk Svenska
Hur hittar man med hjälp av en karta? Vad betyder alla symbolerna? Vilka världsdelar finns? Många frågor som vi ska arbeta med i detta roliga tema!

Innehåll

Innehåll

Arbetsområdet handlar om jordgloben, kontinenternas och världshavens namn och läge på jordgloben. Du får möjlighet att fördjupa dig i länder och platser som är viktiga för dig. Du kommer att möta olika rumsliga begrepp som exempelvis plats, läge, gräns och väderstreck.

Arbetssätt

Vi kommer att:

Bedömning

Du kommer att redovisa dina kunskaper genom att:

 • peka ut Sverige på en världskarta
 • på blindkartor kunna markera några världsdelar och världshav 
 • på en kompassros markera ut de fyra väderstrecken
 • skriva och rita i ditt arbetshäfte
 • aktivt delta på lektionerna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: