👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ever Tried, Ever Failed ... No Matter ... Try Again, Fail again ... Fail Better

Skapad 2020-12-02 12:00 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Planering för VT 20 fram till vecka 10 Utg¨år från kunnandet …
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Planering för VT 21 fram till vecka 10 Utgår från kunnandet …

Innehåll

 

Vecka

Kunskapsområde

Metod

        Innehåll

V.2

 

Grovmotoriskaformer

 

Perception, kommun. och det sociala samspelet

 

Rumsuppfattning  

     

Springlekar

Uppmärksamhetslekar

Träffspel

Basketboll

 

Lek/Boll

 

V.3

Grovmotoriskaformer

 

Perception, kommun. och det sociala samspelet

Fokus och koncentration

 

       

Korvkull

Banankull, Tunnelkull,

Chorizzokorvkull,

Killerboll, Jägarboll,

Mimmys rep stafett,

Prickboll, Imperator,

Fånga trasan

Basketboll

Dans och rörelse

Mentala träningen

Rörelse/Lek/Mentala

träningen 

 

V.4

Grov- och finmotoriskaformer

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid.

Hantering av nödsituationer vid vatten

Spelregler

 

Olika simsätt i mag- och ryggläge

Lekar och rörelser i vatten

Teoripass/ Uppmärksamhetslekar

 

Innebandy

 

Gemensam genomgång: Elevledda

lektioner!

Boll/Lek

 

Issäkerhet

 

Förberedelse inför egen planering

 

 

V.5

Allsidiga rörelser i sammanhang

Grov- och finmotoriska kunskaper

Grundläggande tekniska kunskaper om racket idrotter

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid

Hantering av nöd-situationer vid vatten

Bordtennis/Tennis/Badminton

Uppmärksamhetslekar

Teoripass

Racket/Lek

 

Issäkerhet: forts

V. 6

Grovmotoriskaformer

 

Perception, kommun. och det sociala samspelet

 

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid

Hantering av nödsituationer vid vatten

Danssteg som cirkulations träning

Karusellen, Vi äro musikanter, Jenka, Wienervals, Polonäs, Virginia reel,

Teoripass

Egen planering

 

Dans/Rörelse

 

Issäkerhet: forts.

V. 7

Planering och praktisk genomföring, samt värdering av olika fysiska aktiviteter utifrån sitt eget synsätt och egen erfarenhet

Grovmotoriska former (snabba)

Elevledda lektioner

Lekar och rörelser utomhus: vintertid

Egen planering

 

Vinterlekar

V. 8

Perception, kommun. och det sociala samspelet

 

Planering och praktisk genomföring, samt värdering av olika fysiska aktiviteter utifrån sitt eget synsätt och egen erfarenhet

Elevledda lektioner

Egen planering

 

V. 9

                               SPORTLOV

 

 

V. 10

Grov- och finmotoriska former (roterande)

Visuell och auditiv perception

Kroppsuppfattning

Balans

Allsidiga rörelser i sammanhang

Rumsuppfattning

Hinderbana

Stationsträning

Skepp, hav och land

Redskap

 

Lek

 

 

 

Med aldrig sinande vänlighet

 

Dj