👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solsystemet

Skapad 2020-12-02 12:07 i Påarps skola Helsingborg
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska NO (år 1-3)
Vad är Big Bang? Hur rör sig Jorden, solen och månen? Vad heter planeterna? Vilka är månens olika faser Vad är stjärnbilder och är stjärnhimlen lika året om?

Innehåll

Vårt solsystem

Vad ska jag arbeta med?

Du kommer att få lära dig om;

 • Big Bang
 • jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • planeterna
 • månens olika faser
 • stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Hur ska jag arbeta?

Du kommer att;

- läsa faktatexter och ha gemensamma genomgångar av texterna

- skapa

- se filmer

- skriva gemensamma och enskilda faktatexter

- samtala i mindre eller större grupper

https://www.elevspel.se/amnen/fysik/980-astronomi-solsystemet.html

https://urskola.se/Produkter/157072-Animated-science-Magma-Jordklotets-berattelse

Jordens rörelser 

Vårt solsystem 

Himlakroppar och planeter 

 Vad ska jag kunna?

- beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra

- några stjärnbilder

- stjärnhimlens utseende vid olika tider på året

- månens olika faser

Vi bedömer din förmåga att:

 • visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Det kan du göra genom att visa med hjälp av modeller och berätta eller rita och skriva det du vet.
 • berätta en del om månens olika faser. Det visar du genom att visa bilder och berätta om det

 

Se matrisen nedan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3